Vandaag leren, morgen in de klas
Vergroot je kennis
Sta sterker voor de klas
In-company en individueel inschrijven mogelijk

Cursusaanbod RID Academie

Een leesgemotiveerde school en klas! (ON1)

Positieve lees- en leerontwikkeling

Een goede leesstart in de onderbouw (ON1)

Op een effectieve wijze de leerlingen in groep 1, 2 en 3 ondersteunen.

Effectief technisch lees- en spellingonderwijs in de klas (ON1)

Effectieve lees- en spellinglessen

Van leesfrustratie naar leesmotivatie! (ON2)

Hoe krijg je kinderen gemotiveerd om te lezen?

Effectieve feedback bij technisch lezen en spellen (ON2)

Effectieve feedback tijdens de lees- en spellinglessen

Aan de slag: ondersteuningsniveau 2 in het lees- en spellingonderwijs (ON2)

Inhoudelijk vormgeven lezen of spellen ondersteuningsniveau 2

Aan de slag: ondersteuningsniveau 3 in het lees- en spellingonderwijs (ON3)

Ondersteuningsniveau 3 inhoudelijk en organisatorisch goed opstellen

Dyslexie: signalering en begeleiding in de klas (ON4)

Wat heeft de leerling met dyslexie nodig van jou als professional

Masterclass Dyslexie (ON4)

De laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van dyslexie

Ervaringsworkshop Dyslexie (ON4)

Ervaar hoe het is om dyslexie te hebben

Effectieve ondersteuning van dyslexie in het VO (ON4)

Wat kan je betekenen voor leerlingen op het VO met dyslexie

Goed rekenonderwijs als basis (ON1)

Effectief rekenonderwijs geven

Grip op rekenproblemen (ON2/ON3)

Rekenproblemen signaleren, analyseren en gericht begeleiden

Dyscalculie: signalering en begeleiding in de klas (ON4)

Wat is dyscalculie en wat heeft de leerling met dyscalculie nodig van jou als professional

Masterclass Dyscalculie (ON4)

De laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van dyscalculie

Ervaringsworkshop Dyscalculie (ON4)

Ervaar hoe het is om dyscalculie te hebben

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie