Leer rekenproblemen tijdig te signaleren en analyseren.

Over deze cursus
Data en locaties
Kosten
Aanmelden

Praktische informatie

Duur

4 bijeenkomsten van 2 uur.

Locatie en data

Individueel: Rotterdam (18 september, 9 oktober, 6 november, 27 november 2018 (15:15-17:15).

Team: in overleg.

Kosten

Individueel: 395 euro per persoon.

Teamprijs 2400 euro.

Naar het cursusoverzicht

In deze vierdelige cursus voor leerkrachten, rekenspecialisten, intern begeleiders en overige professionals leer je hoe je rekenproblemen tijdig kunt signaleren en analyseren, zodat het rekenonderwijs zo goed mogelijk afgestemd kan worden op het niveau van de leerlingen. Hierdoor kunnen (ergere) rekenproblemen voorkomen worden en worden leerlingen met hardnekkige problemen en eventuele dyscalculie tijdig herkend.                                                                              

Inhoud:

Het doel van het rekenwiskunde onderwijs is het bereiken van functionele gecijferdheid; kunnen handelen in dagelijkse situaties. Deze ontwikkeling verloopt echter niet voor alle leerlingen even vanzelfsprekend en vergt afstemming van het onderwijs op de individuele leerling.

Deze cursus, bestaande uit vier bijeenkomsten, gaat over het effectief aansturen van leerlingen met (ernstige) rekenproblemen en het tijdig signaleren van dyscalculie.

Bijeenkomst 1, mogelijk in 2 varianten:

Variant 1:

Bij leerlingen die problemen vertonen in de rekenontwikkeling is het van groot belang eerst goed te analyseren waar de problemen zich voordoen. Hiervoor kunnen als eerste stap verschillende analyses uitgevoerd worden. Tijdens bijeenkomst 1 zal worden ingegaan op de het analyseren van CITO-gegevens, met name de categorieënanalyse.

Variant 2 (onderdeel bij individuele cursus):

Om rekenproblemen zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk dat er goed rekenonderwijs wordt gegeven. In de eerste bijeenkomst wordt dan ook gestart met de pijlers van goed rekenonderwijs. Van daaruit wordt bekeken hoe rekenmethodes zijn opgebouwd. Aan de hand van de eigen rekenmethode wordt gekeken hoe een leerlijn is opgebouwd in hoofdfasen. Met deze kennis lukt het beter om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen in de groep.

Bijeenkomst 2:
Als zichtbaar is op welke gebieden de problemen zich voordoen, kan vervolgens door middel van een rekengesprek verder inzicht in het rekenen worden verkregen. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt in eerste instantie dieper ingegaan op de rekenwiskundige ontwikkeling van basisschoolleerlingen en wordt deze toegelicht aan de hand van de modellen uit het protocol ernstige reken-wiskunde –problemen en dyscalculie (ERWD; model hoofdfasen in de leerlijn, het drieslagmodel en het handelingsmodel).  Vervolgens komt het rekengesprek aan bod, waarbij geobserveerd wordt aan de hand van deze modellen.

Bijeenkomst 3:
Wanneer de uitval eenmaal goed in kaart is gebracht, kan diagnosticerend onderwijs er toe leiden dat de lessen zo goed mogelijk worden afgestemd op de ontwikkeling van iedere leerling in de groep.  Diagnosticerend onderwijs houdt in dat er wordt ingespeeld op wat leerlingen doen en zeggen en hoe ze handelen in tegenstelling tot een standaard aanbod. Het protocol ERWD verdeeld lesgeven dan ook in verschillende sporen, die in de derde bijeenkomst besproken worden. Er zal tevens aan bod komen  hoe uitval op de verschillende fasen van het handelingsmodel en drieslagmodel zullen leiden tot het gebruik van verschillende werkvormen en materialen in de klas.  Uitgangspunt is steeds de relatie tussen sommen en realiteit en met name de vertaalcirkel kan hierbij uitkomst bieden.

Bijeenkomst 4:
Wanneer er ondanks goed afgestemd onderwijs toch sprake blijkt van hardnekkige rekenproblemen zal een individueel handelingsplan opgesteld dienen te worden om specifieke individuele accenten  te leggen.  Deze hardnekkige problemen kunnen veroorzaakt worden door dyscalculie. Tijdens de vierde bijeenkomst wordt dieper ingegaan op het individuele handelingsplan en dyscalculie.

Deze cursus:

  • omvat 4 bijeenkomsten van 2 uur met 6 uur voor de huiswerkopdrachten.
  • bevat een certificaat dat wordt afgegeven bij aanwezigheid bij alle bijeenkomsten en inleveren van de eindopdracht (voor  de eindopdracht worden huiswerkopdrachten van alle bijeenkomsten tevens samengevoegd).
  • biedt studiemateriaal dat is inbegrepen. De presentatie is ook achteraf beschikbaar voor de cursist.
  • Waar mogelijk worden er Registeruren toegekend vanuit het Register Leraar (momenteel nog onbekend, i.v.m. ontwikkelingen Register Leraar).

 

Individueel

Locatie: Volksuniversiteit Rotterdam (Heemraadssingel 275-277)

Bijeenkomst 1: dinsdag 18 september 2018 (15:15-17:15)

Bijeenkomst 2: dinsdag 9 oktober 2018 (15:15-17:15)

Bijeenkomst 3: dinsdag 6 november 2018 (15:15-17:15)

Bijeenkomst 4: dinsdag 27 november 2018 (15:15-17:15)

 

In company

Data en (externe) locatie nader te bepalen in overleg met het team.

Individueel 

395 euro per persoon.

In company

Teamprijs 2400 euro*, op basis van maximaal 20 personen. Kosten bij afname van alleen een deel van de cursus in overleg.

* Prijswijzigingen voorbehouden

Aanmelden
Lees verder

Ervaringen

Sophie: “Je hoeft je niet te schamen als je dyslexie hebt. En je moet ook niet onzeker zijn want iedereen is bijzonder op zijn of haar eigen manier.”

Sophie (13 jaar) is dit jaar gestart op de middelbare school op de Mavo van Scala Teteringen. Vorig jaar heeft ze haar behandeling bij het RID afgerond.

Lees het verhaal van Sophie

Caitlyn is nu veel zelfverzekerder, ze had zichzelf wijsgemaakt dat ze dom was.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 is Caitlyn begonnen aan haar dyslexiebehandeling bij het RID in Almere. Inmiddels zijn wij 8 maanden verder en merken wij echt verschil!

Lees de ervaring van Vanessa, moeder van Caitlyn

Hoe verloopt de diagnose van dyslexie?

Lauren heeft moeite om mee te komen met het leesniveau van haar klas, ondanks extra bijlessen. Er is een vermoeden van dyslexie.

Bekijk de video

Wat is nu een effectieve manier om feedback te geven tijdens het oefenen?

Als ouder wil je je kind met dyslexie graag helpen, maar dat is niet altijd even makkelijk als je kind steeds dezelfde fouten maakt ...

Lees de tips van Francijn

Lysanne had vroeger veel moeite met lezen en spellen. Nu studeert ze aan de Technische Universiteit van Eindhoven

Als ze vroeger moest voorlezen voor de klas vond Lysanne dat super spannend en kon ze wel door de grond zakken. Ook in het dagelijkse leven kreeg Lysanne steeds meer last van de dyslexie. Maar dat is nu helemaal veranderd.

Bekijk de video van Lysanne

Bart (15): Nu ik in 4 gymnasium zit, ben ik blij dat ik toen zoveel bij het RID heb geoefend

Bart (15) zit nu in het 4e jaar van de middelbare school. Gymnasium welteverstaan. Hij vertelt ons hoe zijn behandeltraject bij het RID daarbij geholpen heeft.

Lees hoe het nu gaat met Bart

“Mik heeft niet alleen zichzelf geholpen maar ook haar broertje”

De ouders van Mik vertellen hoe zij het behandelingstraject Dyslexie ervaren bij het RID

Lees het verhaal van de ouders van Mik

"Trots ben ik elke keer weer als ik zie hoe hard een kind gegroeid is tijdens de behandeling bij het RID."

In de 20 jaar dat ik werkzaam ben als behandelaar heb ik vele kinderen zien komen en gaan. Van heel jong tot 'al' op de middelbare school, van vriendjes ...

Lees het verhaal van Ellen

Tegen alle ouders zou ik willen zeggen: "Zet door, oefen ’s morgens vroeg en weet dat het RID écht helpt!"

Dat Bart en ik dit interview hebben aangeboden (ideetje van Bart) is vooral om de kinderen en ouders die nu bezig zijn met de dyslexiebehandeling te laten weten dat je er later écht heel blij mee zal zijn dat je nu zo veel aan het oefenen bent.

Lees het verhaal van de moeder van Bart

Mik: "Maak er geen nadeel van, maar een voordeel."

Mik is bij het RID in behandeling voor dyslexie. Ze vertelt over haar behandelaar en wat ze van het huiswerk vindt.

Lees het verhaal van Mik

"Diëm hoeft niet altijd meer te gokken, maar weet steeds vaker hoe je iets moet schrijven. Dat maakt hem een stuk zelfverzekerder."

Sinds maart 2017 is Diëm, 9 jaar, in behandeling bij het RID. Zijn moeder vertelt over de voortgang van de behandeling.

Lees het verhaal van Diëm

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie