Effectief aansturen en signaleren van dyslexie – Beilen

Vanaf 8 april start de cursus: ‘Effectief aansturen en signaleren van dyslexie’. De cursus bestaat uit 3 delen en vindt plaats op 8 april en 13 mei van 15.00-17.00 uur in de Beatrix in Beilen, de derde bijeenkomst wordt in overleg met de deelnemers afgestemd.

Na deze 3 bijeenkomsten weet je hoe je:

 • de zorg voor leerlingen met lees- en spellingproblemen en dyslexie zo goed mogelijk kunt vormgeven;
 • hoe je dyslexie tijdig signaleert en hoe je deze kinderen begeleidt op school.

Kosten totale cursus: 295 euro.

Inhoud en opzet

In deze meerdelige cursus voor professionals die meer willen weten over dyslexie, de toegang tot de zorg en het begeleiden van leerlingen met (ernstige) lees- en spellingproblemen in de klas, leer je hoe je (ernstige) lees-, en spellingproblemen dit in de klas tijdig kunt signaleren en analyseren. Daarnaast leer je hoe de extra begeleiding op zorgniveau 2 en 3 zo effectief mogelijk beschreven en vormgegeven kan worden en wordt er ingegaan op de laatste wetenschappelijke achtergronden van dyslexie. Dit met als doel om lees- en spellingproblemen zoveel mogelijk te voorkomen en de zorg voor leerlingen met (ernstige) lees- en spellingproblemen zo goed mogelijk vorm te geven.

Deze cursus bestaat uit drie bijeenkomsten met huiswerkopdrachten. De drie bijeenkomsten samen zijn dekkend om een goed zorgbeleid neer te zetten binnen de school voor leerlingen met (ernstige) lees- en spellingproblemen, uitgaande van de richtlijnen van het landelijk protocol Leesproblemen & Dyslexie.

Bijeenkomst 1: Toetsen, signaleren, analyseren en noteren.

In de eerste bijeenkomst gaan we in op de doorgaande lijn van toetsen en signaleren van lees- en spellingproblemen binnen de basisschool. We gaan in op het gebruik van lees- en spellingtoetsen en de opbouw van de toetskalender.  Middels casusbesprekingen  leer je lees- en spellingproblemen te signaleren en analyseren en krijg je inzicht wanneer en met welke ondersteuning er gestart dient te worden.

Bijeenkomst 2:
 het vormgeven van zorgniveau 2 en 3.

Wanneer er sprake is van (ernstige) lees- en spellingproblemen, wordt van de leerkracht verwacht deze leerling te begeleiden. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op het vormgeven van zorgniveau 2 (verlengde instructie) en 3 (remediëring) bij (ernstige) lees- en spellingproblemen. Je leert hoe deze zorg vorm gegeven kan worden in de klas, zowel inhoudelijk als ook op organisatorisch niveau. Dit betekent kennis over de juiste zorgvormen, maar ook over kennis op het gebied van klassenmanagement. Tot slot wordt ingegaan op het schrijven van een goed groepsplan op het gebied van deze extra zorg. Een praktische bijeenkomst, waarin direct toepasbare handvatten gegeven worden afgestemd op je eigen klassensituatie om de juiste zorg, volgens het protocol Leesproblemen & Dyslexie voor leerlingen met (ernstige) lees- en spellingproblemen zo effectief mogelijk in te richten.

Bijeenkomst 3:
Dyslexie en de toegang tot de zorg

Wat is dyslexie en wat weten we uit de laatste wetenschappelijke inzichten? Tijdens deze bijeenkomst leer je wat dyslexie is. Welke definities kennen we, is dyslexie aantoonbaar op hersenniveau en wanneer kan men spreken van een vermoeden van dyslexie? Ook wordt ingegaan op de toegang tot de dyslexiezorg en behandeling van dyslexie. Welke landelijke richtlijnen gelden er voor de toegang tot de zorg,  waarom is een behandeling belangrijk en wat mag je als leerkracht daarvan verwachten? Alles wat je als leerkracht zou moeten weten over dyslexie en de toegang tot de zorg.

Deze cursus:

 • duurt (totale studiebelasting van in totaal 6 uur contacturen en zelfstudie: 8 uur):
  • Bijeenkomst 1: 2 uur. Huiswerkopdracht met een studiebelasting van 2 uur
  • Bijeenkomst 2: 2 uur. Huiswerkopdracht met een studiebelasting van 2 uur
  • Bijeenkomst 3: 2 uur.
 • is ter validatie aangeboden bij register leraar voor 14 RU
 • bevat een certificaat dat wordt afgegeven bij aanwezigheid van alle drie de bijeenkomsten en een voldoende beoordeling op de huiswerkopdrachten.
 • biedt studiemateriaal dat is inbegrepen. De presentatie is ook achteraf beschikbaar voor de cursist.
 • biedt uitbreidingsmogelijkheden: na deze cursus is het mogelijk om een vervolgtraject aan te gaan, waarbij onze expert het team of een werkgroep vanuit het team op maat kan adviseren en begeleiden om de aangeleerde kennis en vaardigheden tijdens de cursus te borgen in de praktijk. Volledig naar wens en op maat.

Inschrijven cursus Academie

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie