Ontmoeting RID Den Bosch voor ouders

Datum 28 jun 2017
Locatie

De Schans, Troelstradreef 160, 5237 DE in Den Bosch.

Entree

Vrij, graag aanmelden via denbosch@rid.nl

Heeft uw kind problemen op school met lezen, spellen of rekenen of is er sprake van (een vermoeden van) dyslexie of dyscalculie? Kom kennismaken met het RID, onze werkwijze en andere ouders op woensdag 28 juni! U bent deze avond welkom bij: De Schans, Troelstradreef 160, 5237 DE in Den Bosch.

Aanmelden kan via denbosch@rid.nl o.v.v. ‘ontmoeting Den Bosch ouders’.