Professionaliseren op het gebied van dyslexie en dyscalculie?

23 mei 2016

Met gepaste trots kunnen we aankondigen dat de RID Academie van start is gegaan! De RID Academie heeft nu een cursusaanbod op het terrein van dyslexie en dyscalculie. Speciaal voor leerkrachten, intern begeleiders, reken- en leesspecialisten.

Scholing: gezellig dagje uit?

Tijdens mijn loopbaan als leerkracht en intern begeleider in het onderwijs kreeg ik ieder jaar de kans om te professionaliseren. Met veel enthousiasme ging ik naar conferenties, beurzen of volgde ik studiedagen met mijn team. Hoe ik het heb ervaren? Kort samengevat: opvallend vaak teleurstellend. Als de lezingen al wetenschappelijk onderbouwd waren ontving ik geen handvatten om het direct toe te passen in mijn werk, het sloot niet aan bij mijn verwachtingen óf er werd wéér iets nieuws geïntroduceerd, wat veel ontwikkeltijd zou gaan kosten. Gezellig dagje uit met collega’s, maar niet efficiënt, toepasbaar en doelgericht voor de lespraktijk.

De blijvende vraag naar beter lees, spelling- en rekenonderwijs.

Nadat ik vanuit het onderwijs bij RID ging werken, vielen mij twee dingen op. Enerzijds de wetenschappelijke kennis van RID op het gebied van dyslexie en dyscalculie en hoe dit kwalitatief met goed resultaat wordt toegepast in het zorgaanbod voor kinderen. Anderzijds heb ik ervaren dat mijn eigen vragen die ik had als ib’er en leerkracht nog steeds actueel zijn op scholen.  Dagelijks worden we door hen benaderd om meer kennis én praktische handvatten op het terrein van het reken-, lees- en spellingonderwijs te geven.

Waarom de RID Academie?

Door onze specialistische kennis én de vraag naar beter lees-, reken- en spellingonderwijs,  hebben we ervoor gekozen om de RID Academie te starten. Scholen professionaliseren op het terrein van dyslexie en dyscalculie  om zoveel mogelijk lees-, reken- én spellingproblemen te kunnen voorkomen en leerlingen met dyslexie en dyscalculie zo goed mogelijk te begeleiden.

Preventief, praktisch en direct toepasbaar!

Bij de ontwikkeling van ons cursusaanbod zijn we uitgegaan van een aantal basisvoorwaarden:

  1. Preventief en effectief! Scholen helpen het onderwijs aan leerlingen zo effectief mogelijk in te richten om lees-, reken- en spellingproblemen zoveel mogelijk te voorkomen én de kinderen die het nodig hebben de juiste zorg te kunnen bieden.
  2. Wetenschap vertaald naar de praktijk. De cursussen zijn erop gericht om direct toe te kunnen passen in de praktijk.
  3. Uitgaan van de kracht van de basis. Wij sturen scholen niet aan op het doen van hoge investeringen in nieuwe middelen en methodes. Nee, de kracht zit hem in het versterken van de leerkracht én het effectief benutten van de al aanwezige middelen. Goedkoop en efficiënt.
  4. Persoonlijk én op maat. Keuze uit verschillende adviestrajecten en cursussen aangesloten op uw behoeftes, onafhankelijk van zorgaanbieder, methodes en methodieken.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op voor meer informatie en wie weet staan we aankomend jaar samen sterk voor de zorg aan leerlingen op het gebied van dyslexie en dyscalculie op uw school!

 

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie