Start behandeling dyscalculie zonder diagnostisch onderzoek, kan dat?

23 juni 2020

Om in aanmerking te komen voor een onderzoek naar dyscalculie is het, net als bij dyslexie, noodzakelijk dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan die te maken hebben met ernst, hardnekkigheid en aard van de rekenproblemen. Maar wat nu als je een leerling op school hebt die niet helemaal voldoet aan deze voorwaarden, maar wel ernstige rekenproblemen heeft en hier ook veel hinder van ondervindt? Bijvoorbeeld een leerling die de basis van het rekenen wel lijkt te beheersen, maar naarmate de stof complexer wordt steeds meer moeite heeft om de les bij te benen? Deze leerlingen vallen nu vaak buiten de boot, terwijl zij wel goed zouden kunnen profiteren van gerichte externe begeleiding.

Behandeling zonder diagnostisch onderzoek bij RID

Om te zorgen dat alle leerlingen met rekenproblemen zo goed mogelijk geholpen worden is het sinds dit jaar mogelijk een individueel begeleidingstraject te starten zonder dat hier een diagnostisch onderzoek aan vooraf gaat.  Hierbij wordt bij aanvang van het traject 2-3 behandelingen besteed aan een kort rekenonderzoek, waarbij de sterktes en zwaktes van een leerling op rekengebied in kaart gebracht worden om zo een beeld te krijgen van het startniveau en in te schatten welk type begeleidingstraject het beste past bij de leerling. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van rekentoetsen en observatieopdrachten. Als uit het onderzoek, de observaties en testgegevens tijdens het behandeltraject naar voren komt dat er sprake zou kunnen zijn van dyscalculie, kan op een later tijdstip alsnog een diagnostisch onderzoek plaatsvinden.

Hoe ziet het individuele begeleidingstraject eruit?

De inhoud van het begeleidingstraject hangt af van de vraag vanuit ouders en school en de uitkomsten van het rekenonderzoek. Als blijkt uit het rekenonderzoek dat de basis van het rekenen (getal- en rekeninzicht, basis rekenbewerkingen) niet voldoende ontwikkeld is, dan zal een regulier traject gestart worden waarbij veel aandacht zal gaan naar het versterken van die basis, en van daaruit zal dan verder opgebouwd worden.

Als daarentegen blijkt dat de de leerling voornamelijk moeite heeft met specifieke, meer complexe rekenvaardigheden (bijvoorbeeld deelsommen, breuken, verhoudingen) dan kan het traject zo ingericht worden dat deze deelvaardigheden versterkt worden. Uiteraard speelt hierbij ook de hulpvraag vanuit school en ouders een grote rol, in overleg zal worden beslist waar de accenten komen te liggen.

De vorm van de behandeling is in beide gevallen hetzelfde: één keer per week een individuele behandelsessie (op een RID-locatie of online) en 5 keer per week thuis oefenen met een combinatie van computer oefeningen, papieren oefeningen en door RID verschaft materiaal.

Wat zijn de voordelen van deze werkwijze?

Elke leerling met rekenproblemen kan geholpen worden, niet alleen leerlingen die in aanmerking komen voor een dyscalculieonderzoek. 

Wanneer kan gekozen worden voor een behandeling zonder voorgaand diagnostisch onderzoek?

Het starten van een behandeltraject zonder diagnostisch onderzoek heeft zin in de volgende situaties:

  • Als ouders (en school) vooral op zoek zijn naar goede begeleiding en op het moment zelf minder geïnteresseerd zijn in de oorzaken van de rekenproblemen (op een later moment kan dus wel nog een onderzoek plaatsvinden). Er zijn ook veel situaties waarin het beter is om wél eerst een diagnostisch onderzoek te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld in situaties waarin school en ouders in eerste instantie vooral op zoek zijn naar een verklaring voor de rekenproblematiek. In zo’n geval is een diagnostisch onderzoek noodzakelijk, omdat hierbij ook gekeken wordt naar mogelijke oorzaken van de rekenproblematiek. U kunt contact opnemen met RID om samen de mogelijkheden te bespreken en te beslissen welke route de beste optie is voor een leerling.

Wat zijn er voor andere mogelijkheden binnen RID?

Naast een individueel begeleidingstraject zijn er ook nog andere mogelijkheden voor rekenbegeleiding vanuit RID. Zo bieden wij ook RT-trajecten op school op ondersteuningsniveau 3.

Wilt u liever eerst zelf aan de slag met uw leerlingen, maar heeft u moeite om de rekenbegeleiding goed vorm te geven, dan kunt u ook een cursus volgen bij RID.

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie