Geen recht op dyslexie-onderzoek?

11 april 2016

Regelmatig krijgen we van ouders de vraag waarom de strenge toegangscriteria voor dyslexie onderzoek ook gelden voor kinderen met een hoog IQ.

Scores niet slecht genoeg

Er zijn ouders die zien dat hun kind in alle vakken heel goed presteert, maar voor lezen met veel moeite een C-score en soms zelfs een D-score haalt. Dit zijn niet de herhaalde E-scores waarover in het protocol PDD&B wordt gesproken. Het lijkt zo oneerlijk dat ze niet in aanmerking komen voor vergoed dyslexie onderzoek en daarmee een eventuele dyslexie behandeling. De scores zijn tenslotte wel zwak in vergelijking met hun andere vaardigheden en zeker niet in overeenstemming met de inspanning die ze doen.

Wordt mijn kind gestraft voor haar mogelijkheden om te compenseren?’ is hun vraag. ’Moet mijn kind dan maar minder hard haar best doen zodat zij aan de criteria voldoet en ook behandeling voor haar dyslexie kan krijgen?

Criteria dyslexie onderzoek

Ik snap het gevoel van onrechtvaardigheid. Toch probeer ik ouders uit te leggen waarom de criteria zijn zoals ze zijn. Er melden zich in onze dyslexiepraktijk bv ook ouders van kinderen met een goede intelligentie waarbij na intensieve begeleiding op school toch sprake is van herhaalde E-scores op het lezen en/of spellen.

Dus, misschien is het teleurstellend als de resultaten op lezen in vergelijking met andere vakken achterblijven. Maar, als je kind ondanks moeite met lezen door extra inspanning een (net) voldoende resultaat op lezen haalt mag je daar ook trots op zijn. Zeker, het kost een extra inspanning en ja, er is ondersteuning door school en ouders nodig, maar die gezamenlijke inspanning loont en dat is wat telt!

Daarnaast is er slechts een beperkt budget voor dyslexiezorg beschikbaar. Vandaar dat het zo belangrijk is dat deze zorg terecht komt bij kinderen die dyslexiezorg het hardst nodig hebben. Kinderen die tot de zwaksten van de klas behoren met lezen ondanks een lang en intensief begeleidingstraject op school.

Er zijn, buiten de vergoede dyslexiezorg, uiteraard andere mogelijkheden voor onderzoek of begeleiding van uw zoon of dochter. Voor advies kunt u altijd contact met ons opnemen.

Patty Gerretsen, Directeur RID

 

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie