Is dyscalculie te behandelen?

23 november 2017

Is dyscalculie wel te behandelen? Leerkrachten en intern begeleiders zitten vaak met hun handen in het haar wanneer een leerling dyscalculie heeft: wat geoefend wordt lijkt niet te blijven hangen, de achterstand wordt groter ondanks extra inzet en het zelfvertrouwen van het kind op het gebied van rekenen lijkt te verdwijnen.

Toch is dyscalculie wel zeker te behandelen: met de juiste aanpak én een intensieve begeleiding kan een kind met dyscalculie vaak een enorme vooruitgang boeken!

Hoe pak je dyscalculie dan aan?
Om te weten hoe je dyscalculie aan kunt pakken moet je eerst weten waar het probleem precies zit. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met dyscalculie veel moeite hebben met het verwerken van getallen, bijvoorbeeld het koppelen van getallen aan getalwoorden en hoeveelheden (zes appels hoort bij ‘6’ en bij het woord /zes/). Ook hebben zij moeite met het begrijpen van de waarde van een getal (6 is meer dan 5 en minder dan 7), snappen ze de verhoudingen tussen getallen niet goed (bijvoorbeeld 5 en 10 staan even ver van elkaar als 45 en 50) en hebben ze moeite met het snel en automatisch tellen: een vaardigheid die de basis vormt van het beginnend rekenen.

Doordat deze ‘bouwstenen’ van het rekenen niet goed ontwikkeld zijn, blijft de rekenontwikkeling vaak ver achter. De meeste kinderen met dyscalculie hebben weinig inzicht in het rekenen (wat betekent het eigenlijk als je 3×4 doet), hebben veel moeite met het begrijpen van rekenstrategieën en blijven hardnekkig sommen tellend uitrekenen (8+4 à 8,9,10,11,12). Omdat het rekeninzicht van eenvoudige sommen ontbreekt, zijn complexere sommen al helemaal een struikelblok.

Om de rekenproblemen aan te pakken is het dus van groot belang om terug te gaan naar die basis: het getalbegrip en het rekeninzicht. Door die bouwstenen te versterken zullen uiteindelijk ook andere, meer complexere, rekenvaardigheden beter begrepen worden.

Behandeling van rekenproblemen
Tijdens de behandeling wordt structureel gewerkt om de basis van het rekenen te verbeteren. Dat betekent beginnen bij het begin: getalbegrip, optellen en aftrekken tot 10. Dit wordt langzaam opgebouwd naar het rekenen tot 20, 100 en het vermenigvuldigen en delen. Ook komen indien gewenst klokkijken, rekenen met geld en hogere getallen aan bod.

Bij alle rekenmodules wordt in fases gewerkt:

  • fase 1: aan het begrip werken met concreet materiaal en met concrete plaatjes (bijvoorbeeld van eierdozen);
  • fase 2: introductie van abstracte weergave, bijvoorbeeld het rekenen op een getallenlijn;
  • fase 3: uitrekenen van ‘formele’ sommen (4+5) geoefend, eerst met de focus op nauwkeurigheid en daarna ook op tempo.

 

Tijdens het behandeltraject is thuis oefenen van groot belang. Oefenen gebeurt met behulp van concrete materialen en oefenbladen, maar ook met het eigen ontwikkelde oefenprogramma ‘Wereldreis met Simsom’ (zie kopje ‘Materialen’ op de pagina over dyscalculiebehandeling).

Effecten
Bij alle kinderen worden voor, tijdens én bij afloop van de behandeling reken- en getalinzichttaken afgenomen om in de gaten te houden of het kind goed vooruitgaat en om het behandelplan indien nodig aan te passen. Hoewel we nog bezig zijn met het verzamelen van deze gegevens, laten de nieuwste resultaten hele positieve effecten zien: bij het tweede evaluatiemoment (na ongeveer 30-35 behandelingen) blijkt dat 70% van de kinderen een voldoende score (laaggemiddeld of hoger) behaalt op optellen en aftrekken! Deze onderzoeksresultaten publiceren wij binnenkort op onze website.

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie