• Direct aanmelden

RID is bewezen effectiever

• Gericht op het individu
• Gebaseerd op laatste wetenschappelijke inzichten
• Gericht op het versterken van de basis van het rekenen

Gevolgen dyscalculie
Symptomen dyscalculie
Onderzoek en behandeling
Aanmelden

Dyscalculie kan ook bij middelbare scholieren en volwassenen tot veel problemen leiden. Niet alleen zijn vakken waarbij rekenen komt kijken (zoals wiskunde en economie) vaak een enorme opgave, maar ook in het dagelijks leven kan dyscalculie een grote belemmering vormen. Denk bijvoorbeeld aan problemen bij het berekenen van wisselgeld, het uitrekenen van de reistijd van punt A naar B, het afwegen van ingredienten, of het begrijpen van bijvoorbeeld offertes of hypotheekaktes. Ook kan het ertoe leiden dat iemand een lager opleidingsniveau volgt dan hij of zij zou halen als hij géén dyscalculie had, of kan het tot problemen op het werk leiden. Er zijn veel beroepen waarbij rekeninzicht een grote rol speelt, bijvoorbeeld banen in het onderwijs, de economiesector en de IT, maar ook de gezondheidszorg (een rekenfout bij het uitrekenen van de dosering van een medicijn kan bijvoorbeeld verstrekkende gevolgen hebben).

Hulp inschakelen is vaak een grote stap. Soms schamen mensen met dyscalculie zich voor hun problemen, of ze voelen zich dom. Vaak worden situaties waarin gerekend moet worden bewust vermeden, of het rekenen zorgt voor veel frustratie en onzekerheid. De juiste diagnose en een verklaring zorgen dan voor een gevoel van erkenning en opluchting, en kan ook ervoor zorgen dat diegene voor bepaalde maatregelen in aanmerking kan komen zoals bijvoorbeeld extra tijd of een aangepaste rekentoets. Bovendien kun je met de juiste aanpassingen en ondersteuning ook met dyscalculie je (school)werk beter doen.

 • Al sinds de basisschool veel problemen met rekenen
 • De problemen op de basisschool waren ernstig en hardnekkig: extra hulp op rekengebied hielp niet voldoende
 • Niet alleen problemen met complexe rekenvaardigheden zoals procenten, breuken, of wiskundige begrippen, maar ook met de basis rekenprocedures
 • Moeite met het begrip van het rekenen (wat moet ik doen om deze som op te lossen)
 • Moeite met tempo van het rekenen
 • De neiging om tellend te blijven rekenen (op de vingers of in het hoofd)
 • lastig om hoeveelheden in te schatten
 • moeite met klokkijken en/of rekenen met tijd
 • moeite met het rekenen met geld
 • moeite hebben om in te schatten of een antwoord klopt
 • Aangeleerde rekenstof blijft niet hangen
 • Het rekenen roept een grote weerstand, onzekerheid en/of angst op
 • De neiging hebben het rekenen te vermijden

Het RID onderzoekt en behandelt middelbare scholieren en volwassenen. Het onderzoek bevat over het algemeen dezelfde onderdelen als bij kinderen: rekenen, getalbegrip, observatie van rekenstrategieen, IQ, geheugen, soms gedrag (bv. faalangst). Er wordt altijd eerst een (korte) telefonische intake gepland om de wensen en verwachtingen goed helder te krijgen en om zorgvuldig advies te kunnen geven. Vervolgens worden er vier afspraken gepland: intakegesprek RID, 2 dagdelen onderzoek, eindgesprek. Er volgt dan nog een onderzoeksrapport met advies + eventueel dyscalculie verklaring.

Voor de behandeling geldt hetzelfde qua opbouw als bij kinderen, maar dan toegespitst op een oudere doelgroep. De snelheid waarmee door de stof heen wordt gegaan wordt uiteraard wel toegepast op het individu, en er kunnen ook extra stof worden aangeboden die toegespitst zijn op de specifieke problemen die iemand ervaart.

Aanmelden
Lees verder