Ouders

Tussen de zesde en twaalfde verjaardag vinden belangrijke ontwikkelingen plaats van het schoolgaande kind; uw kind leert onder andere lezen, rekenen, logisch nadenken en met andere kinderen omgaan. Soms kan het zijn dat kinderen zich minder snel ontwikkelen of dat de ontwikkeling stagneert. Heeft uw kind het soms moeilijk op school met taal en/of rekenen? Is hij of zij lang bezig met het huiswerk? Ontvangt u hierover weleens signalen vanuit school?

Vermoedens van dyslexie?

Leert een kind niet goed lezen, dan heeft dit grote invloed op de schoolloopbaan en het verdere functioneren in de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat leesproblemen zo vroeg mogelijk ontdekt worden. De school heeft een goed inzicht van in de capaciteiten van een kind op het gebied van lezen en spelling. Bij een vermoeden van dyslexie kan een kind na verwijzing door de gemeente terecht voor vergoed onderzoek en eventueel behandeling. Bekijk de aanmeldprocedure voor meer informatie of meld uw kind direct aan.

Vermoedens van dyscalculie?

Kinderen met dyscalculie hebben een hardnekkig probleem met het aanleren en automatiseren van reken- en telhandelingen. Begrip van getallen is er vaak ook niet. Een kind doorziet onvoldoende dat het verschil tussen 75 en 80 net zo groot is als tussen 5 en 10. Als een rekenprobleem ernstig blijft en er is geen vooruitgang, ondanks extra begeleiding op school, dan kan er sprake zijn van dyscalculie. Bij het RID kan een onderzoek worden uitgevoerd om te bepalen of dit ook echt het geval is. Als blijkt dat een kind dyscalculie heeft kan de behandeling starten bij het RID. Meld uw kind aan voor onderzoek of neem contact op voor meer informatie.

Onze behandeling biedt:

  • Persoonlijke en individuele aandacht voor het tempo en niveau van ieder kind.
  • Veel structuur om de basis voor kinderen te verstevigen.
  • Optimale samenwerking met ouders en school.

Het RID hecht veel belang aan een goede aansluiting van de behandeling op de diagnostiek en maakt hierbij gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten. Naast de dyslexie- en dyscalculiezorg biedt het RID specifieke cursussen en onderzoeken aan, bekijk het volledige aanbod.