Scholen

Portret 006

Leert een kind niet goed lezen, dan heeft dit grote invloed op de schoolloopbaan en het verdere functioneren in de maatschappij. Het is belangrijk dat leesproblemen zo vroeg mogelijk worden ontdekt. Heeft u een kind in de klas dat maar niet vooruit gaat met lezen of rekenen, ondanks intensieve hulp? U heeft bijvoorbeeld alle stappen van het protocol leesproblemen en dyslexie gevolgd, maar het lukt maar niet om deze leerling in niveau te laten stijgen?

Er zijn verschillende manieren om te achterhalen of dyslexie of dyscalculie mogelijk de oorzaak is van de problemen die een kind heeft met lezen, schrijven en/of rekenen.

Het RID onderzoekt en behandelt kinderen met dyslexie en dyscalculie. Het is belangrijk dat kinderen goede passende begeleiding en de juiste behandeling krijgen zodat de ware talenten naar boven komen.

In het rechtermenu vindt u meer informatie over dyslexie en dyscalculie.