• Direct aanmelden

Dyslexiebehandeling

De dyslexiebehandeling van het RID biedt:

 • Uitgebreide zorgvuldige analyse en advies.
 • Persoonlijke en individuele aandacht voor het tempo en niveau.
 • Veel structuur om de basis te verstevigen.

     En is bewezen effectief.

Gevolgen dyslexie
Symptomen dyslexie
Onderzoek en behandeling
Tarieven

Gevolgen van dyslexie

Dyslexie bij middelbare scholieren en volwassenen gaat niet alleen over het moeite hebben met lezen en schrijven. Dyslexie heeft gevolgen voor veel persoonlijke zaken zoals: communiceren, jezelf presenteren en het organiseren van school/werk.

Hulp inschakelen is vaak een grote stap. Soms schamen mensen met dyslexie zich voor hun problemen. Of denken zij dat dyslexiehulp vooral voor kleinere kinderen is. Vaak is er een bepaalde routine gevonden om er zo min mogelijk last van te hebben. De juiste diagnose en een verklaring voor het ongemak zorgen dan voor een gevoel van erkenning en opluchting. Met de juiste aanpassingen en ondersteuning kun je ook met dyslexie je (school)werk beter doen.

Wat zijn de symptomen van dyslexie?

 • Trager lezen/fouten lezen/radend lezen;
 • Een tekst meerdere keren moeten lezen vóór deze begrepen wordt;
 • Fouten in spelling (basisspelling/werkwoordspelling) en twijfel over de juiste schrijfwijze van woorden;
 • Moeite om gedachten goed geformuleerd op papier te krijgen/delen van de zin weglaten en later ook niet herkennen/fouten in zinsbouw bij schrijfopdrachten/verslagen (bv. te lange zinnen waardoor de verwijswoorden niet meer kloppen);
 • Moeite met studerend lezen;
 • Tijdnood wanneer in een vergadering stukken gelezen moeten worden;
 • Tijdnood bij toetsen/examens;
 • Vragen bij toetsen/examens verkeerd interpreteren doordat e bv. de dubbele ontkenning gemist wordt. Vaak ook moeite met multiple choice omdat je dan heel precies de antwoorden moet lezen om verschil ertussen te herkennen;
 • Moeite met vreemde talen (woordjes leren, grammatica);
 • Concentratieproblemen bij lees- en spellingtaken/vermoeidheid/kost veel inspanning;
 • Sociaal-emotionele problematiek als onzekerheid en faalangst;
 • Lager zelfbeeld;
 • Taken vermijden;
 • Angst om anderen geschreven stukken te laten lezen of in het openbaar voor te lezen;
 • Opzien tegen een studie (met veel lees- en schrijfwerk)/Mondeling lukt het wel, maar het schriftelijke levert problemen op;
 • Soms geven volwassenen aan dat ze de problemen bij hun zoon/dochter herkennen of gaat er ineens een lichtje op als hun kind de diagnose krijgt (‘misschien heb ik het ook wel?’).

Onderzoek en behandeling

Het RID onderzoekt en behandelt middelbare scholieren en volwassenen. Het onderzoek bevat over het algemeen dezelfde onderdelen als bij kinderen: lezen/spellen, dyslexie kenmerkende vaardigheden, IQ-test, geheugen, soms gedrag (bv. faalangst). Er wordt altijd eerst een (korte) telefonische intake gepland om de wensen en verwachtingen goed helder te krijgen en om zorgvuldig advies te kunnen geven. Vervolgens worden er drie afspraken gepland:  2 dagdelen onderzoek en een eindgesprek. Er volgt dan nog een onderzoeksrapport met advies + evt. dyslexieverklaring
Voor de behandeling geldt hetzelfde qua opbouw als bij kinderen, maar dan toegespitst op een oudere doelgroep. Als dyslexie in het verleden al een keer is vastgesteld en/of er zijn voornamelijk problemen met spelling, dan is een spellingcursus (of een combinatie van meerdere cursussen) een goed alternatief in plaats van een behandeling. Soms is er minder hinder van trager lezen en is het vooral een kwestie van spellingproblemen aanpakken.

Andere hulpmiddelen zijn:

– Verschillende dyslexie software (Kurzweil, Sprint Plus, Claroread)
– Spellingcorrector computer
– Een ‘maatje’ op het werk of tijdens opleiding die verslagen tegenleest

Tarieven

Voor middelbare scholieren en volwassenen worden de onderzoeks- en behandelingskosten van dyslexie niet vergoed door de gemeente. De kosten vind je op de volledige tarievenlijst.

Aanmelden
Lees verder