Protocol 3.0: Het kind staat centraal en niet de stoornis

Wat is er veranderd?:
– Van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) naar Ernstige Dyslexie (ED).
– Zeer ernstige leesproblemen als noodzakelijke voorwaarde.

Wat blijft hetzelfde?:
Taak van het onderwijs is en blijft goed lees-en spellingsonderwijs bieden. Dit geldt ook voor, tijdens en na het behandeltraject.

Overgangsperiode
Wat nu als u al gestart bent met het opbouwen van een dossier en deze leerling pas na januari 2022 mogelijk kan worden doorverwezen voor vergoede dyslexiezorg?

U heeft dan te maken met een gewijzigd criterium van achterstand bij de doorverwijzing. In dat geval hanteert u voor de toetsmomenten tot en met december 2021 het criterium ‘tot januari 2022’ en voor de periode daarna ‘vanaf januari 2022’.

Hier wordt in de laatste tabel per voorbeeld aangegeven of de betreffende leerling op basis van het criterium van achterstand bij doorverwijzing voor vergoede diagnostiek in aanmerking zou komen. TL staat voor technisch lezen en SP voor spelling.

 

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie