Maatregelen en overwegingen RID m.b.t. Covid-19

Algemene richtlijnen vanaf 15 december 2020

Zoals op 14 december 2020 bekend gemaakt neemt het kabinet verregaande maatregelen om de verspreiding van het Corona virus in te dammen. De gezondheid van onze medewerkers en cliënten staat bij ons voorop. In dit bericht vindt u meer informatie over de wijze waarop RID omgaat met deze nieuwe situatie. Het RID volgt de richtlijnen voor het basisonderwijs. Dit betekent:

– Dinsdag 15 december vindt de zorg plaats zoals afgesproken, dus ook face-to-face als dit de afspraak was, mits dit veilig voelt voor alle betrokkenen. Wilt u dat uw kind liever direct overschakelt naar online zorg dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Neemt u dan alstublieft z.s.m. contact op met uw behandelaar om dit af te stemmen.

– Vanaf woensdag 16 december vindt alle zorg op afstand plaats.

Meer informatie of vragen?
U kunt altijd terecht bij onze Klantenservice. Zij zijn bereikbaar voor vragen of overleg: 085-7600175.

Zoals op 14 december 2020 bekend gemaakt neemt het kabinet verregaande maatregelen om de verspreiding van het Corona virus in te dammen. De gezondheid van onze medewerkers en cliënten staat bij ons voorop. In dit bericht vindt u meer informatie over de wijze waarop RID omgaat met deze nieuwe situatie. Het RID volgt de richtlijnen voor het basisonderwijs. Dit betekent:

– Dinsdag 15 december vindt de zorg plaats zoals afgesproken, dus ook face-to-face als dit de afspraak was, mits dit veilig voelt voor alle betrokkenen. Wilt u dat uw kind liever direct overschakelt naar online zorg dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Neemt u dan alstublieft z.s.m. contact op met uw behandelaar om dit af te stemmen.

– Vanaf woensdag 16 december vindt alle zorg (behandeling en diagnostiek) op afstand plaats.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij onze Klantenservice. Zij zijn bereikbaar voor vragen of overleg via de telefoonnummers van de dichtstbijzijnde hoofdlocatie.

 

Oefenen in de vakantie met TaalExtra!

Spelling bijspijkeren deze zomer? Met de TaalExtra methode van het RID kan dat! Squla heeft speciaal voor de zomervakantie een paar leuke spellen gemaakt die je kunt printen en meenemen op vakantie of spelen in de achtertuin! Speel kwartet, ganzenbord, bingo of spinner in een leuke TaalExtra variant!

TaalEXtra RID
TaalExtra van RID is een methode binnen Squla. TaalExtra RID is gebaseerd op onze behandeling CODE, maar is niet speciaal gemaakt voor kinderen met dyslexie. Je vindt er leuke online quizzen en games in het thema ‘steden’ en er zijn aansprekende uitlegvideo’s waarin een kind zelf vertelt over een spellingregel. Het kind volgt een persoonlijke leerroute langs steden waarbij in elke missie een andere spellingcategorie aan bod komt. Ook zijn er tussentoetsen, geheugensteuntjes en oefen je met lezen in de speciale leesplekken.

 

Maatregelen en overwegingen RID m.b.t. Covid-19 update 29 september 2020

Na de persconferentie van premier Rutte op 19 mei jl. waarbij is aangekondigd dat het kabinet de maatregelen rondom Covid-19 meer versoepelt willen wij u graag informeren over hoe het RID de komende maanden precies te werk gaat. Vanaf 1 juni is dat als volgt:

Algemene richtlijnen per 1 juni tot in ieder geval 1 september 2020

Hoofdlocaties

Per 1 juni vinden er weer onderzoeken plaats op de hoofdlocaties. We blijven zoveel mogelijk op online behandelen, maar behandelen op de hoofdlocatie is bespreekbaar.
Hierbij nemen wij een aantal maatregelen in acht:
– Voorafgaand aan de diagnostiekafspraak wordt er gecheckt of het kind én het gezin klachtenvrij is;
– We nemen de hygiënemaatregelen in acht;
– Ouders/verzorgers komen niet binnen op de hoofdlocatie. We zorgen gezamenlijk voor een overdrachtsmoment, maar we gaan niet ingesprek. De terugkoppeling geven we via telefoon, mail of mijn RID;

Schoollocaties

Er wordt vanaf 1 juni alleen zorg geboden op (school)locaties wanneer scholen, ouders én behandelaars dit wensen. Online behandelen blijft een vaste behandelvorm. Het moet voor collega’s vanzelfsprekend veilig voelen om op de (school)locatie te werken. Ook het reizen naar een locatie speelt hierbij een rol. Het algemene advies om zo weinig mogelijk met het OV te reizen en zoveel mogelijk op afstand te werken geldt nog steeds. Het gevoel van veiligheid is voor iedereen anders en dit respecteren wij.

Tot slot
U kunt natuurlijk ook altijd terecht bij onze Klantenservice. Zij zijn bereikbaar voor vragen of overleg via de telefoonnummers van de dichtstbijzijnde hoofdlocatie.

Leer letters lezen met Kosmos Klikker!

Het RID lanceert eind april Kosmos Klikker, een serious game die kinderen thuis kunnen spelen om letter-klankkoppelingen en het aanvankelijk lezen te trainen. De koppelingen moeten goed verankerd zijn in het brein om vloeiend te leren lezen. En dat kan op een leuke manier, met een game! Deze game, genaamd ‘Leer letters lezen met Kosmos Klikker’, is het resultaat van jarenlang wetenschappelijk onderzoek naar effectieve manieren om de leesontwikkeling spelenderwijs een boost te geven. Kosmos Klikker is vooral voor kleuters die zich voorbereiden op het lezen, beginnende lezers én kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het lezen! Ook kinderen met dyslexie blijken goed te profiteren van het spelen van deze game. Dit is erg belangrijk omdat het leren van schrift voor deze kinderen inspannend is en het daarom met traditionele middelen moeilijk is de motivatie vast te houden.

Voordelen van ‘Leer letters lezen met Kosmos Klikker’ zijn:

 • Kinderen worden door een pratende astronaut door het spel geleid en kunnen het dus volledig zelfstandig spelen.
 • De effectiviteit van het spelconcept is wetenschappelijk bewezen.
 • Doordat het een game is in plaats van een traditionele onderwijstool zijn kinderen meer gemotiveerd.
 • De inhoud van het spel wordt voortdurend aangepast aan de specifieke moeilijkheden die het kind ervaart.

De uitspraak van klanken is niet steeds exact hetzelfde, zoals dat in het echt ook is wanneer mensen praten (intonatie en toonhoogte verschillen immers). Op deze manier wordt het makkelijker het geleerde ook echt toe te passen. Het is gelukt om de game naar aanleiding van de uitbraak van Corona vervroegd te lanceren. We vinden het namelijk belangrijk dat alle kinderen die voorlopig thuis zitten zoveel mogelijk nuttige dingen kunnen doen. Bekijk ook het filmpje over Kosmos Klikker!

Meest gestelde vragen door scholen

Nu de hele wereld is getroffen door het Coronavirus probeert iedereen zo goed en kwaad als het kan toch verantwoord de dienstverlening op een alternatieve manier voort te zetten. Ook het RID heeft de nodige maatregelen getroffen. Ons doel is om onze cliënten zoveel mogelijk te behandelen en te helpen bij hun lees- en spellingontwikkeling zodat dit niet stagneert en ze achter gaan lopen. Momenteel komen er vragen vanuit scholen die wij graag beantwoorden.

Werkwijze RID voor de komende weken

Vanwege de uitzonderlijke situatie momenteel rondom de bestrijding van het Coronavirus zijn er vanaf 16 maart ook vanuit het RID specifieke maatregelen ingesteld. Het doel is om de zorg aan cliënten te continueren om ervoor te zorgen dat zij geen vertraging oplopen in het behandelingstraject en/of stagnatie ondervinden in hun lees- en spellingontwikkeling, ook omdat er momenteel (beperkt) onderwijs is. Onze cliënten zijn op de hoogte gesteld door de desbetreffende behandelaar.

Wij hanteren vanaf nu de volgende werkwijze voor onze zorgsoorten:

Diagnostiek
– Diagnostisch onderzoek vindt alleen op de hoofdlocatie plaats indien ouders/verzorgers/cliënt en behandelaar hiermee instemmen. Het eindgesprek vindt vanuit eigen huis van cliënt en de behandelaar (afzonderlijk) plaats, waarbij het eindgesprek met ouders op afstand via Skype wordt gevoerd.
– Onze secretaresses nemen voorafgaand aan het diagnostisch onderzoek contact op met
ouders/verzorgers om na te vragen of de cliënt en degene die meegaat naar het diagnostisch
onderzoek daadwerkelijk geen van de genoemde klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn
en/of koorts) heeft.

Behandeling

– Alle dyslexie- en dyscalculiebehandelingen worden op afstand via Skype gegeven (behandelingen die normaliter op de hoofd- als behandellocaties worden gegeven).
– Ook de 1e behandeling wordt op afstand via Skype gegeven.
– De tussen- en eindevaluaties waarmee nog niet gestart is, worden uitgesteld.
– De tussen- en eindevaluaties waarmee wel gestart is, kunnen afgerond worden op de
hoofdvestiging mits de cliënt en de behandelaar geen klachten als neusverkoudheid, hoesten,
keelpijn en/of koorts heeft.
– Wanneer een eindevaluatie uitgesteld wordt, mag op afstand via Skype verder behandeld
worden, omdat we van mening zijn dat de cliënt geen nadeel mag ondervinden van deze
situatie.
– Uitzondering: ouders van cliënten die geen Skype hebben en/of geen toestemming willen
verlenen om de behandeling op afstand via Skype te volgen, kunnen naar de hoofdlocatie
komen, mits de cliënt, de ouder/verzorger en de behandelaar geen klachten als
neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts heeft. Hoogstwaarschijnlijk zal de cliënt dan wel
een andere behandelaar krijgen, omdat deze behandelingen zo veel mogelijk bij een
behandelaar op de hoofdlocatie zullen worden gepland.

Follow-up

– De follow-up afspraken worden uitgesteld. De secretaresse neemt telefonisch contact op met
de ouders/verzorgers van de cliënten die de komende 3 weken ingepland zijn voor een follow-
up.

Trainingen (basisspelling, gevorderde spelling en begrijpend lezen)

– Alle trainingen worden op afstand via Skype gegeven.

RID Academie

– In de periode dat de scholen gesloten zijn, zullen alle cursussen die aan scholen gegeven
worden niet doorgaan.

RID RT
– In de periode dat de scholen gesloten zijn, zal er geen RT op scholen gegeven worden.

Vragen?
Voor vragen zijn wij bereikbaar via onze hoofdlocaties: www.rid.nl/locaties.

Update Corona virus 9 maart (voor onze cliënten in Noord-Brabant)

Vanuit het RIVM zijn nieuwe  adviezen van kracht voor de provincie Noord-Brabant om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het RID volgt dit beleid. Het advies is: beperk sociale contacten bij verkoudheid, hoesten of koorts. Oftewel: blijf thuis. Het RIVM geeft aan: ga in ieder geval niet naar school, werk of naar plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Dit geldt dus ook voor een behandeling bij het RID.

Voor wie geldt dit advies?

Dit advies geldt voor zowel onze collega’s in Noord-Brabant als voor onze cliënten en hun ouders/verzorgers.

Tijdig afmelden

Heeft u of uw kind last van bovengenoemde klachten? Graag horen wij dat tijdig van u, als het kan minimaal 24 uur van tevoren. Dit kan via de hoofdvestiging waar u kind in behandeling is zodat er een nieuwe afspraak ingepland kan worden.

Meer informatie

Zie ook deze links voor meer informatie:

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de vestiging waar uw kind in behandeling is (zie voor telefoonnummers: www.rid.nl/hoofdlocaties).

Kom ook (mét speciale RID korting) naar de makkelijk Lezen Dag op 30 november 2020

 • Datum: 12 mei 2020
 • Locatie:Reehorst Ede
 • THEMA: VERSCHIL MAG ER ZIJN! Lezen op maat voor alle kinderen die lezen lastig vinden.
 • Voor wie is deze inspiratiedag interessant?
  De Makkelijk Lezen Dag is interessant voor professionals met een hbo-opleiding PABO die werkzaam zijn in en rond het basisonderwijs/SBO als leerkracht, IB-er, Remedial teacher, leescoördinator/consultent, logopedist of orthopedagoog.

Opzet en inhoud Makkelijk Lezen Dag

De Makkelijk Lezen Dag biedt praktijkkennis aan op het complexe terrein van kinderen die achterblijven in het leesonderwijs. Bestaande competenties kunnen aangescherpt worden door kennis aan te bieden vanuit diverse invalshoeken, zoals een problemen rondom dyslexie (vaak in comorbiditeit met ADHD, ADD, autisme) en/of vanuit een leesarme omgeving zoals een migratie-achtergrond of sociale achterstand.

Vanwege deze vaak complexe achtergronden in de dagelijkse praktijk van de deelnemers, kunnen ze vanuit hun eigen vakkennis, een scala aan workshops, lezingen en speeddates bezoeken die handvatten bieden om een breder overzicht en beter inzicht te krijgen in de aanpak van de leersituatie.

Het thema: Verschil mag er zijn! Lezen op maat voor alle kinderen die lezen lastig vinden.

Hoe help je een kind dat een hekel heeft aan lezen? Wat doe je met kinderen die lezen mijden door bijvoorbeeld faalangst? Twijfel je of het kind dat net nieuw is in Nederland, dyslexie heeft of zou het om een taalachterstand gaan? Met welke boeken kun je dat ene kind verleiden tot lezen?
Kijken, praten, luisteren, schrijven en lezen… op heel veel verschillende manieren kun je kinderen helpen om met plezier te lezen. Op de Makkelijk Lezen Dag 2020 krijg je, aan de hand van de volgende thema’s, inzichten en tips over diverse werkvormen voor verschillende kinderen.

Makkelijk Lezen Dag en RID

Het RID heeft als partner van deze dag een stand en verzorgt ook twee workshops: ‘Dyslexie ervaren’ en ‘Begeleiden van kinderen met ernstige leesproblemen’. De rest van het programma staat al online en is te bekijken via https://makkelijklezendag.nl/. Het standaardbedrag voor deelname bedraagt €225,- per persoon, inclusief 21% btw, lunch, het werkboek ‘Makkelijk Lezen 2020’ twv €29,50 en certificaat van deelname. Met de kortingscode RID#relatie2020 krijg je tot en met 15 maart 50 euro korting op een ticket.

Binnenkort online: nieuw RID Academie aanbod onderwijsprofessionals

Hoe krijg ik leesgefrustreerde kinderen weer gemotiveerd tot lezen? Hoe voelt het eigenlijk om dyslectisch te zijn? hoe organiseer ik ondersteuningsniveau 2 en 3 binnen mijn groep? Een kleine greep uit de vragen die in de dagelijkse onderwijspraktijk leven.

De RID Academie ondersteunt scholen en professionals op deze en andere hulpvragen, door middel van het geven van workshops en cursussen. De aanpak is gericht op het aanleren van vaardigheden rondom de hulpvragen binnen het lees- en rekenonderwijs en de begeleiding van leerlingen met (ernstige) lees- en/ of rekenproblemen, dyslexie en dyscalculie.

Verandering en verbetering

Wij vinden het belangrijk dat onze cursussen ook waar nodig een verandering en verbetering aanbrengen in het onderwijs. We prikkelen de professionals met uitdagende opdrachten en sluiten aan op de hulpvraag van de cursist. We werken met situaties uit de eigen praktijk en daarom kan hetgeen dat is aangeleerd direct de volgende dag toegepast worden. We nemen voorafgaand aan de cursus altijd een intake af met de deelnemers, om de cursus zoveel mogelijk op maat in te kunnen steken en we merken dat deelnemers die aanpak waarderen.

Heb je een hulpvraag?

Heb je als onderwijsprofessional nu ook al een hulpvraag op het gebied van lezen, rekenen, dyslexie en/ of dyscalculie? Binnenkort staat ons vernieuwde aanbod op de website (www.rid.nl), maar nog leuker vinden we het als je contact opneemt met één van onze trainers, omdat zij graag met je meedenken in wat er nodig is en wat we op maat kunnen bieden om uiteindelijk toe te werken naar gelukkige lezers en rekenaars binnen jouw school.

Tips om te blijven oefenen in de vakantie!

Het is vakantie! Voor kinderen is dit een heerlijke tijd om nieuwe avonturen te beleven en te genieten van het mooie weer. Even uit de routine van alledag. Dit betekent ook dat er niet meer wekelijks geoefend wordt bij het RID. En dat moet ook zeker kunnen want het is belangrijk om ook even rust te nemen na al dat harde werken. Toch kan het ook fijn zijn om een klein beetje te blijven oefenen zodat je niet terugvalt en na de zomervakantie snel weer de draad kan oppakken als je weer aan de slag gaat met je behandelaar. Het RID komt daarom met een aantal leuke tips om te oefenen tijdens de vakantie:

 

1 Lezen

Lezen is leuk en leerzaam! De vakantie is bij uitstek het perfecte moment om rustig de tijd te nemen om lekker te lezen. Elke dag 10 tot 15 minuutjes lezen is al voldoende om ervoor te zorgen dat het leesniveau niet achteruitgaat. Is jouw kind van nature niet zo’n lezer? Verzin er een leuk spel omheen. Zo hebben we bij het RID de ‘Vakantie Leesbingo’ gemaakt! Als je 10 minuten hebt gelezen op een bepaalde plek of manier dan mag je een vakje inkleuren. En bij een volle kaart hoort natuurlijk een beloning!

 

 1. Kruiswoordpuzzels

Op een speelse manier met woorden bezig zijn. Er zijn genoeg leuke puzzelboekjes voor kinderen te krijgen, bijvoorbeeld kruiswoordpuzzels of Zweedse puzzels. Neem een paar verschillende puzzelboekjes mee en probeer zo nu en dan samen een puzzeltje te maken. Pas op, dit kan verslavend worden! Voor je het weet is het puzzelboek al uit!

 

3 Woordspelletjes

Verzin zelf leuke woordspelletjes. Maak bijvoorbeeld een woordslang, waarbij je een voor een woord noemt dat begint met de laatste letter van het vorige woord. Of bedenk vakantiewoorden waar een 2teken klank in zit. Deze spelletjes zijn ook leuk om in de auto te spelen onderweg naar de vakantiebestemming.

 

4 RID’en op vakantie

Je hoeft echt niet iedere dag met het RID bezig te zijn op vakantie hoor! Maar misschien zou je de fitskaartjes mee kunnen nemen om je flitsrecord op peil te houden of maak op vakantie enkele werkbladen uit het werkboek. Ook leuk, speel het spel HEBBES

 

Genoeg inspiratie om te oefenen deze zomer. Maar vergeet niet dat het ook vakantie is en dat je vooral even lekker moet kunnen uitrusten zodat je er na de zomer weer fris tegenaan kan.

 

Fijne zomervakantie!

Nu live! TaalExtra, een nieuwe methode van Squla en RID

Squla en RID hebben samen de missie om specialistische kennis op het gebied van spelling en taal beschikbaar te stellen voor een groot publiek. We hebben onze krachten gebundeld en een methode ontwikkeld die kinderen op een effectieve en leuke manier helpt bij lezen en spellen!

Doel TaalExtra

TaalExtra van RID is gebaseerd op inzichten uit de wetenschap en de praktijk, én sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Het doel is om ernstige taalproblemen te voorkomen door tijdig te oefenen met knelpunten.

De methode is overigens geen vervanging voor een 1-op-1-dyslexiebehandeling onder begeleiding van een orthopedagoog.

De methode van RID

TaalExtra van RID is een methode binnen Squla. Je vindt er niet alleen leuke online quizzen en games in het thema ‘steden’, ook zijn er aansprekende uitlegfilmpjes waarin een kind zelf vertelt over een spellingregel. Het kind volgt een persoonlijke leerroute langs steden waarbij in elke missie een andere spellingcategorie aan bod komt. Ook zijn er tussentoetsen, geheugensteuntjes en oefen je met lezen in de speciale leesplekken.

TaalExtra, wat houdt het in?

 • Extra aandacht voor nauwkeurig, vloeiend en begrijpend lezen binnen vier leesplekken.
 • Eerst even rustig inkomen, dan pas de eerste instaptoets.
 • Op basis van de resultaten uit de instap- en tussentoets weet je kind wat hij of zij het beste kan oefenen binnen een stad.
 • Je kind kan zelfstandig aan de slag met de quizzen, leesplekken en toetsen.
 • Online klankentoetsenbord en een losse klankkaart (in het paspoort).

Vind je het leuk om met deze methode aan de slag te gaan? Je kunt de methode bestellen op www.squla.nl.

Zorg Jesri ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) overgedragen aan RID

Vanaf 1 oktober is de zorg voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) van Jesri overgedragen aan RID. Zo kan voor kinderen in de regio West-Friesland (locaties Zwaag en Enkhuizen) gegarandeerd worden dat zij ook in de toekomst de beste zorg met een bewezen effectieve dyslexiebehandeling krijgen.

De directrice stoot deze tak van Jesri af omdat zij zich in de toekomst wil concentreren op kinderen met andere leerproblemen en minder ernstige lees- en spellingproblemen. Voor huidige cliënten is het belangrijk om te weten dat de behandelaars en behandellocaties hetzelfde zijn gebleven. Kinderen die nu starten, beginnen met het behandelprogramma CODE van het RID.

Samengang RID en IWAL

We zijn verheugd te melden dat het IWAL (Instituut voor leerproblemen) en RID de handen ineen slaan en op 1 juli 2018 fuseren. Met de samensmelting naar deze nieuwe organisatie zien wij veel toegevoegde waarde door de kennis, kunde en ervaring van alle collega’s samen. Hierdoor kunnen wij de hoogstaande kwalitatieve zorg waarborgen en continueren.

Waarom deze fusie?

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg is de manier waarop de zorg is georganiseerd snel aan het veranderen. Elke regio werkt op zijn eigen manier en de eisen die aan zorgaanbieders gesteld worden zijn erg hoog, zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig. Daarentegen zijn de middelen beperkt en is de administratieve druk erg hoog. De zorg die wij leveren voldoet al decennia aan de hoogste kwaliteitsstandaard, maar we willen dit ook in de toekomst kunnen blijven waarborgen. Door onze krachten te bundelen kunnen we efficiënter en innovatiever werken. We vormen een robuuste, toekomstbestendige organisatie die ook de volgende decennia de best mogelijke zorg kan bieden voor kinderen met leerproblemen.

Verandert er iets door deze fusie?

Op korte termijn is er niet veel merkbaar van de fusie. De huidige behandeling die uw kind/leerling volgt wordt gecontinueerd  en hij/zij houdt ook dezelfde behandelaar. De komende tijd wordt vooral gebruikt om interne werkprocessen samen te voegen. RID en IWAL behouden voorlopig hun eigen naam.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie of vragen met betrekking tot uw leerling/kind kunt u altijd terecht bij zijn/haar behandelaar. Ook kunt u bellen met het secretariaat van de hoofdvestiging van de regio waar uw kind/leerling in behandeling is.