Aanbod RID voor Nationaal Programma Onderwijs

Samen de weg vrij maken voor talent

Leerlingen verdienen alle kansen om zich maximaal te ontwikkelen. Met ons aanbod streven wij naar een krachtige taal- en rekenontwikkeling voor ieder kind. Wij bieden de leerkracht kennis en ervaring op het gebied van taal en rekenen én zorgen voor een verbinding tussen wetenschap en praktijk. Wij denken graag mee om te kijken wat de leerlingen en het team nodig hebben zodat het Nationaal Programma Onderwijs effectief en duurzaam ingezet kan worden.

Academie
Het signaleren, voorkomen en begeleiden van taal- en rekenproblemen vindt in eerste instantie op school plaats. De kwaliteit van dit proces vraagt om veel kennis en kunde. Daarom ondersteunt de RID Academie scholen en professionals daar waar nodig en helpt hen te professionaliseren op het gebied van taal- en rekenonderwijs, dyslexie en dyscalculie. Ons uitgebreide cursusaanbod vind je op de website.

RT Expeditie
Expeditie, een door RID ontwikkelde RT-methode, waarbij gewerkt wordt aan het verstevigen van de basisvaardigheden van taal en rekenen. Wanneer extra begeleiding voor leerlingen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spellen of rekenen nodig is, ondersteunen onze RT-specialisten scholen en hun leerlingen hier graag bij. Daarnaast is het ook mogelijk om de methode als school zelf in te zetten. RID kan hierin begeleiden en biedt tevens coaching on the job aan.

Kosmos Klikker
Kosmos Klikker is een serious game die spelenderwijs de letter-klankkoppelingen in het brein versterkt. De game is ontwikkeld voor kleuters die zich voorbereiden op het lezen, beginnende lezers, nieuwkomers én kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het lezen. De leerling kan hiermee zelfstandig in de klas aan de slag, voor docenten zijn de prestaties en knelpunten van kinderen inzichtelijk via het online portaal Melkweg.

Meer informatie of hulp nodig bij de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs?
Onze onderwijsadviseurs helpen je graag! Neem gerust contact op met jouw onderwijsadviseur. Het plannen van een afspraak om te videobellen of langs te komen op school behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Flyer: Aanbod RID voor Nationaal Programma Onderwijs

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie