Bijgepraat worden tijdens het kosteloze webinar voor scholen over BVRD en PDD&B 3.0 van de RID Academie?

Vanaf 1 september 2021 is de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (BVRD) van kracht en 1 januari 2022 volgt het nieuwe protocol PPD&B 3.0. Hierin worden aanbevelingen gegeven voor het handelen door professionals in zowel onderwijs als zorg, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Zo krijgen leerlingen met lees- en spellingproblemen goede ondersteuning en verbetert de samenwerking tussen onderwijs en zorg.

Wat betekenen deze richtlijn en dit protocol voor de onderwijspraktijk? Wat wordt er anders en wat blijft hetzelfde? Welke leerlingen kunnen worden aangemeld voor een dyslexieonderzoek en wie komen er in aanmerking voor vergoeding? Wat is dyslexie volgens meest recente inzichten en wanneer wordt de diagnose gesteld? Waar geeft een dyslexieverklaring recht op? En net zo belangrijk, wat kan er binnen het onderwijs gedaan worden met een leerling die terugverwezen wordt vanuit de zorg?

Tijdens een informatief webinar (kosteloos) wordt ingegaan op de inhoud en veranderingen vanuit de BVRD en PDD&B 3.0 waarbij steeds een link wordt gelegd naar het onderwijs. Prettig en praktisch vanwege de drukte op scholen, om op deze manier toch snel te worden bijgepraat. En de opgedane kennis kan meteen binnen het onderwijs toegepast worden!

Het webinar is bedoeld voor IB’ers, RT’ers, leesspecialisten en geïnteresseerde leerkrachten.

Data en inschrijven
Er is keuze uit 3 verschillende data (duur max. 2 uur):

Donderdag 20 januari 15.30 – ca.17.30
Dinsdag 25 januari 15.30 – ca. 17.30
Maandag 31 januari 9.30 – ca. 11.30

Inschrijven is niet meer mogelijk.

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie