RID excellent gecertificeerd op gebied van Wetenschap, Praktijk, Beleid en Opleiding

10 januari 2023

RID is al jaren aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en is in 2022 opnieuw geauditeerd voor een hercertificering. Het NKD beoordeelt het niveau van de uitvoering van de vergoede dyslexiezorg door praktijken. Het NKD-Keurmerk wordt verleend aan een organisatie/praktijk die voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen en de organisatorische criteria voor de ED-zorg, diagnostiek en behandeling. RID is blij om te kunnen vermelden opnieuw gecertificeerd te zijn voor de komende drie jaar. Tijdens deze heraudit zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Naast de certificering heeft RID zich wederom onderscheiden op basis van vier excellenties: Wetenschap, Praktijk, Beleid en Opleiding. Een mooie beloning voor de dagelijkse inzet van alle RID’ers.

Certificaat NKD RID en Certificaat NKD Excellentie voor Praktijk, Beleid, Opleiding en Wetenschap.

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie