De ervaring met RT… Nadine Riezebos, intern begeleider Kindcentrum Meester Snel in Losser

Nadine: ‘Afgelopen schooljaar hebben wij als school ondersteuning gehad van RID op het gebied van technisch lezen. Na het eerste Coronajaar waarin onze leerlingen te maken kregen met een schoolsluiting merkten we toch dat een aantal kinderen in groep 3 zich het leesproces onvoldoende eigen had gemaakt. Daarbij realiseerden wij ons als school goed, dat we hier echte expertise op het gebied van lezen voor in zouden moeten zetten. De eigen leerkracht van de groep kon zich op deze manier op de basisgroep richten en een specialist vanuit RID kwam bij ons op school om de leerlingen met een leesachterstand te begeleiden.’

Na een startmeting is er 2x per week een half uur begeleiding gegeven aan 2 leesgroepjes met kinderen uit (inmiddels) groep 4. Hiervoor is er gebruik gemaakt van RT Expeditie*, een door het RID ontwikkelde RT-methode. Er is veel aandacht besteed aan de klank-tekenkoppeling, het decoderen van woorden en het direct herkennen van woorden. In totaal is er 20 weken met de leerlingen gewerkt. Alle leerlingen hebben een aanzienlijke vooruitgang geboekt op zowel AVI als op de DMT.

Aan het einde van afgelopen schooljaar stonden we dan ook voor de vraag: hoe verder met ons leesonderwijs? Hierin hebben we natuurlijk gekeken naar de mogelijkheden van RID, maar we hebben ook aan de kinderen feedback gevraagd hoe zij het afgelopen jaar hebben ervaren met de begeleiding vanuit RID. De kinderen waren enthousiast en vonden het erg leuk om op deze manier te oefenen. Daarom hebben wij als school ook besloten om verder te gaan met RT Expeditie*. Omdat we dit graag ook zelf als methode op school in willen zetten, zijn we dit jaar gestart met coaching op the job vanuit het RID. Na een teamscholing, een individuele scholing en daarna 10 weken coaching-on-the-job heb ik alle kennis om zelf onze leerlingen extra te ondersteunen op het gebied van technisch lezen. Zo kunnen we de kinderen in de toekomst ook op deze manier binnen onze school verder begeleiden.’

* Onze RT-ondersteuning en -methode hebben een nieuwe naam: OefenKr8. Lees meer over OefenKr8, de mogelijkheden en de nieuwe opzet van onze jaartrajecten op deze pagina.

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie