Looptijd NPO verlengd

De looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is met twee jaar verlengd. Er zijn geen extra middelen beschikbaar voor dit programma, maar er is nu meer tijd om die middelen in te zetten. Bij de start van het NP Onderwijs in 2021 is bepaald dat alle scholen een schoolscan uitvoeren. De schoolscan geeft een analyse over welke invloed Corona heeft gehad op de ontwikkeling van kinderen op school. Daarnaast helpt de schoolscan om te bekijken welke effectieve en kansrijke maatregelen op school ingezet kunnen worden. Het is raadzaam om deze schoolscan periodiek te actualiseren: is de situatie nog hetzelfde? Verergerd? Of zijn vertragingen al deels ingelopen?
Het afgelopen schooljaar hebben wij landelijk op veel scholen zorg mogen leveren ten behoeve van het Nationaal Programma Onderwijs. Graag zetten we even op een rijtje waar je als school aan kan denken;
– Leerlingen die achterstanden hebben opgelopen tijdens de lock-downs hebben extra ondersteuning ontvangen vanuit onze RT-methode. Deze zorg dient een bewezen effectieve aanpak te hebben en ook duurzaam te zijn.
– Onze remedial teachers zorgen voor extra handen in de school en nemen de RT op ondersteuningsniveau 3 op zich. Dit is mogelijk voor de vakgebieden lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. In kleine groepjes ontvangen de leerlingen instructie en begeleiding vanuit onze effectieve aanpak.
– Daarnaast bieden we coaching on the job aan, waarbij we onderwijsprofessionals trainen om zelf te werken met Expeditie, om zo de methode duurzaam in te zetten in de school.
– Verder hebben we een vernieuwde lesmethode Klankkr8 startprogramma voor groep 2, vanuit wetenschappelijke inzichten op ondersteuningsniveau 1. Met het KlankKr8-startprogramma maken leerlingen in groep 2 doelgericht, maar spelenderwijs kennis met de belangrijkste klanken en letters, voor een vliegende start bij het leesonderwijs in groep 3.
– Daarnaast zetten we met onze RID Academie in op duurzaamheid en bieden we scholing op het gebied van taal en rekenen aan schoolteams. We kijken graag mee naar de specifieke wensen van het team en geven praktische handreikingen om direct in de klas aan de slag kunnen.

Onze onderwijsadviseurs geven graag (kosteloos en vrijblijvend) advies over de invulling van taal- en rekenonderwijs op de verschillende ondersteuningsniveaus.

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie