Meest gestelde vragen door scholen

Nu de hele wereld is getroffen door het Coronavirus probeert iedereen zo goed en kwaad als het kan de dienstverlening op een alternatieve, maar verantwoorde manier voort te zetten. Ook RID heeft de nodige maatregelen getroffen. Ons doel is om onze cliënten zoveel mogelijk te behandelen en te helpen bij hun lees- en spellingontwikkeling zodat deze niet stagneert en ze achter gaan lopen. Momenteel komen er veel vragen vanuit scholen die wij graag beantwoorden.

  1. Werkt het RID door nu alle scholen gesloten zijn?

Jazeker, alle activiteiten van RID lopen gewoon door! Het lijkt erop dat Corona ons nog maanden zal belemmeren. Het is belangrijk dat kinderen die zorg nodig hebben, hier niet de dupe van worden en dat zij niet maanden hoeven te wachten op behandeling. Wij doen er alles aan om de zorg zoveel mogelijk door de te laten lopen.

Onze dyslexiebehandeling bieden wij inmiddels enkele weken volledig op afstand en dit loopt erg goed. De behandelsessie hebben we hiervoor anders ingericht. Kind en behandelaar staan met beeld en geluid met elkaar in contact en via schermdeling werken ze samen met de behandelsoftware CODE. Alle andere dagen van de week is de behandeling niet anders dan normaal, omdat het thuis oefenen met CODE sowieso al online was. Kinderen kunnen op elk moment inloggen om hun oefeningen te maken en de software neemt de rol van de behandelaar over. Ook onze dyscalculiebehandeling en trainingen op het gebied van (gevorderde) spelling en begrijpend lezen lopen gewoon door via Skype.

  1. Hoe zit het met kinderen die willen starten met dyslexiezorg? Nemen jullie nieuwe dossiers in behandeling?

Ja, onze schooladviseurs en screeners werken op volle kracht door om nieuwe dossiers te beoordelen en in behandeling te nemen, zodat ook diagnostisch onderzoek bij uw leerlingen plaats kan vinden. Als u op school of thuis de mogelijkheid heeft om de vragenlijsten voor de leerlingen (verder) in te vullen, doet u dit dan alstublieft. Dan kunnen we met z’n allen zorgen dat de hulp voor kinderen die dit hard nodig hebben zoveel mogelijk door blijft lopen. Mocht u twijfelen over iets of de situatie met ons willen bespreken, of als u andere vragen heeft, neem dan contact op met onze schooladviseurs. Zij denken graag met u mee.

  1. Hoe zit het met diagnostisch onderzoek? Kunnen kinderen daarvoor naar jullie locaties komen?

Ook diagnostisch onderzoek bieden wij volledig op afstand. Voorafgaand aan het onderzoek is er een afspraak met ouders om te zorgen dat de opstelling gereed is en alles qua beeld en geluid goed werkt. Daarna neemt de diagnosticus, verspreid over twee sessies van elk circa twee uur, alle noodzakelijke tests af.

  1. Ik heb een leerling die waarschijnlijk dyslexiezorg nodig heeft, maar het traject op ondersteuningsniveau 3 is nog niet gestart of afgerond. Is daar een oplossing voor?

Het is natuurlijk belangrijk ook ondersteuning op niveau 3 zoveel mogelijk door te laten lopen. Enerzijds krijgen kinderen daarmee die hulp die ze nodig hebben. Anderzijds voorkomen we dat kinderen die hulp vanuit de zorg nodig hebben, lang moeten wachten op een verwijzing. Mocht u hulp nodig hebben bij het inrichten van ondersteuningsniveau 3, neem dan contact op met onze schooladviseurs. Zij kunnen u hierover adviseren en toelichting geven op de mogelijkheden die RID biedt om uw leerlingen interventie op ondersteuningsniveau 3 op afstand te bieden voor lezen en/of spellen.

  1. Kan ik nog wel advies krijgen over cursussen van de RID Academie of een cursus aanvragen voor mijn team?

Ja, het is nog steeds mogelijk om advies en offerte te krijgen over een cursus die passend is voor het team. We kijken dan gezamenlijk wanneer we de cursus kunnen inplannen, rekening houdend met de richtlijnen vanuit de overheid vanwege het Coronavirus.

 

 

 

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie