Nieuwe richtlijnen toegang tot vergoede zorg bij doublures

Voor toegang tot vergoede dyslexiezorg gelden strenge toelatingscriteria. Met de overgang van de dyslexiezorg naar de gemeenten en de inrichting van verschillende soorten poortwachters is er een verschil ontstaan in de weging van de resultaten van leerlingen die zijn blijven zitten (gedoubleerd hebben). Om landelijk een heldere en eenduidige weging te hanteren, is er een nieuwe richtlijn opgesteld.

Wanneer komt een kind in aanmerking voor diagnostiek?

Een kind komt alleen in aanmerking voor diagnostiek naar de oorzaak van ernstige lees- en spellingproblemen (en afhankelijk van de uitslag, mogelijk behandeling) binnen de vergoede dyslexiezorg als voldaan is aan de volgende criteria:

• Leeftijdscriterium: de aanmelding voor het onderzoek moet voor de 13e verjaardag gedaan zijn, en een kind moet nog op de basisschool zitten.
• Het effect van begeleiding op school: geen of te weinig vooruitgang, ondanks extra begeleiding op school met een betrouwbare methode (remediatie).
• De ernst van de leesproblemen. Op school moeten de leesprestaties van het kind E (V-) scores zijn (bij de zwakste 10%) op drie opeenvolgende meetmomenten.
• School en ouders ondersteunen het vermoeden dat het zou kunnen gaan om ernstige dyslexie.

Gebruik de juiste normgroep

Voor het bepalen van de achterstand van lezen of spelling is het belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van de juiste normgroep (een normgroep is een representatieve steekproef. Een cliënt is op een aantal belangrijke kenmerken vergelijkbaar met de mensen in de normgroep. Als bijvoorbeeld de lengte van een kind bekend is, zegt dat weinig totdat die lengte vergeleken wordt met een (grote) groep kinderen van dezelfde leeftijd).

Als kinderen doubleren moeten de vaardigheidsscores van de DMT en CITO spelling omgezet worden naar een hogere normgroep, om te beoordelen of er wellicht toch sprake kan zijn van een mogelijk (vergoed) zorgtraject. Bij een doublure of een versnelling verschilt de didactische leeftijd namelijk van een leerling met de didactische leeftijd van de leerlingen in zijn of haar groep. Wanneer hier geen rekening mee wordt gehouden, worden kinderen die in het verleden zijn blijven zitten mogelijk niet aangemeld voor een onderzoek, terwijl zij hier wel degelijk voor in aanmerking kunnen komen.

Meer informatie?

Zie voor meer informatie omtrent de nieuwe richtlijnen doublure de informatie op de website van het NKD.

 

 

 

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie