Online behandelingen bieden effectief, toekomstbestendig alternatief

08 oktober 2021

Tijdens de coronacrisis is de dyslexiezorg overgeschakeld op online behandelingen om de zorg voor kinderen door te laten lopen. Kinderen werden online in de digitale behandelkamer met video/geluidverbinding begeleid door de behandelaar. Zijn deze online behandelingen even effectief als face-to-face behandelingen?

Dat hebben wij onderzocht en daarbij kwamen wij tot de conclusie dat er géén significante verschillen zijn in effectiviteit tussen face-to-face en online dyslexiebehandelingen. Alle kinderen profiteerden evenveel van de behandeling en vertonen een vergelijkbare groei op lezen en spellen gedurende de behandelperiode.

Benieuwd naar het onderzoek? Download Factsheet onderzoeksresultaten online dyslexiebehandelingen

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie