RID op weg naar gelijke kansen voor kinderen

RID begeleidt al 40 jaar kinderen met dyslexie en sinds een aantal jaar ook dyscalculie. De wetenschappelijke en praktische expertise die RID al die jaren heeft opgebouwd wordt nu ingezet om het onderwijs op het gebied van taal en rekenen duurzaam te versterken. RID biedt hulp aan leerlingen op alle ondersteuningsniveaus in alle basisschoolgroepen en geeft onderwijsprofessionals de mogelijkheid om hun expertise verder te ontwikkelen. Daarmee speelt RID adequaat in op (veranderende) wensen en behoeften van leerling en leerkracht.

Coronacrisis: leerachterstanden en kansenongelijkheid
In de media is er de afgelopen maanden veel aandacht geweest voor leerachterstanden die leerlingen vanwege de coronacrisis oplopen en de kansenongelijkheid die daardoor toeneemt. In de periode dat scholen gesloten waren, werd duidelijk hoe groot de verantwoordelijkheid is die het onderwijs draagt, want thuisonderwijs maakte de verschillen nog eens extra zichtbaar. Kinderen kunnen helaas niet in gelijke mate van het onderwijs profiteren. Talent blijft hierdoor onnodig onderbenut. Er waren al eerder initiatieven vanuit de overheid met een inhaalprogramma en gemeenten boden extra ondersteuning voor kinderen in moeilijke situaties, maar er is meer nodig. De Rijksoverheid is gestart met een omvangrijk Nationaal Programma Onderwijs met het doel om de vertraging die is ontstaan in te halen en om structureel verbeteringen door te voeren in het taal- en rekenonderwijs. RID gaat de scholen hierbij helpen.

Ondersteuning bij het voorkomen en oplossen van achterstanden
Elk kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Omdat sommige fases lastiger zijn dan andere ondersteunt RID kind, ouder en school daar waar dat nodig is met extra aandacht en begeleiding. Om te voorkomen dat (kwetsbare) kinderen te veel achterop raken slaat RID als duurzame samenwerkingspartner de handen ineen met het onderwijs en gemeenten om samen het niveau van taal en rekenen te verhogen. Hiermee streven wij naar gelijke kansen voor ieder kind.
Sietske Banda (Algemeen Directeur RID): “Leerlingen verdienen alle kansen om zich maximaal te ontwikkelen. Met ons nieuwe uitgebreidere aanbod streven wij naar een krachtige taal- en rekenontwikkeling voor ieder kind. Ons multidisciplinaire team van (GZ-)psychologen, orthopedagogen en RT-ers helpt hen om het zelfvertrouwen in lezen en rekenen te krijgen zodat zij zich optimaal ontplooien voor hun toekomst. Eigenlijk zorgen we voor de brug tussen de laatste wetenschappelijke inzichten en helpen deze te vertalen naar de onderwijspraktijk. Ons aanbod stemmen wij zorgvuldig af op de behoefte van de leerlingen en de leerkracht. Hiermee maken wij de weg samen vrij voor talent.”

De komende maanden staan in het teken van inventarisatie en afstemming met scholen. Wat hebben leerlingen en schoolteams nodig, ook met betrekking tot het actuele ‘Nationaal Programma Onderwijs’. RID wil zo effectief mogelijk haar expertise inzetten.

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie