Samengang RID en IWAL

We zijn verheugd te melden dat het IWAL (Instituut voor leerproblemen) en RID de handen ineen slaan en op 1 juli 2018 fuseren. Met de samensmelting naar deze nieuwe organisatie zien wij veel toegevoegde waarde door de kennis, kunde en ervaring van alle collega’s samen. Hierdoor kunnen wij de hoogstaande kwalitatieve zorg waarborgen en continueren.

Waarom deze fusie?

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg is de manier waarop de zorg is georganiseerd snel aan het veranderen. Elke regio werkt op zijn eigen manier en de eisen die aan zorgaanbieders gesteld worden zijn erg hoog, zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig. Daarentegen zijn de middelen beperkt en is de administratieve druk erg hoog. De zorg die wij leveren voldoet al decennia aan de hoogste kwaliteitsstandaard, maar we willen dit ook in de toekomst kunnen blijven waarborgen. Door onze krachten te bundelen kunnen we efficiënter en innovatiever werken. We vormen een robuuste, toekomstbestendige organisatie die ook de volgende decennia de best mogelijke zorg kan bieden voor kinderen met leerproblemen.

Verandert er iets door deze fusie?

Op korte termijn is er niet veel merkbaar van de fusie. De huidige behandeling die uw kind/leerling volgt wordt gecontinueerd  en hij/zij houdt ook dezelfde behandelaar. De komende tijd wordt vooral gebruikt om interne werkprocessen samen te voegen. RID en IWAL behouden voorlopig hun eigen naam.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie of vragen met betrekking tot uw leerling/kind kunt u altijd terecht bij zijn/haar behandelaar. Ook kunt u bellen met het secretariaat van de hoofdvestiging van de regio waar uw kind/leerling in behandeling is.

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie