Veelgestelde vragen van scholen over aangepast toetsbeleid

Wij hanteren geen citotoetsen meer (wij gebruiken IEP of BOOM toetsen), maar kunnen wij toch een leerling aanmelden?

Voor zowel technisch lezen als spelling is het belangrijk dat er een gestandaardiseerde en genormeerde toets wordt afgenomen op woordniveau. Daarnaast moeten de ruwe scores omgezet kunnen worden naar A t/m E-scores, I t/m V-scores en/of percentielscores. Op deze manier kan namelijk worden bepaald of een leerling op dat moment bij de laagste 10% behoort (= achterstand). Wanneer deze achterstand op 3 achtereenvolgende meetmomenten blijft bestaan, ondanks de extra begeleiding op school op ondersteuningsniveau 2 en 3, dan wordt daarmee de hardnekkigheid van de lees- en/of spellingproblemen aangetoond.
Bron

Voor IEP toetsen:
De resultaten van IEP technisch lezen kun je vergelijken met de AVI-niveaus. Aanvullend zijn daarom de resultaten van DMT-toetsen nodig om een dyslexie-onderzoek te kunnen aanvragen.
Bron 

Voor Boom toetsen:
Boom heeft een LVS-toets Technisch Lezen Woorden uitgebracht. Dit is een goed alternatief voor de DMT omdat er op woordniveau getoetst wordt en omdat de scores kunnen worden omgezet in A-E en percentielscores.

Wij willen de DMT niet meer bij alle leerlingen afnemen, hoe kijken jullie daar tegenaan?
Wij zijn door meerdere scholen benaderd met de vraag of het mogelijk is om (na een bepaald moment) te stoppen met het afnemen van de DMT toetsen en alleen nog te toetsen op tekstniveau. De DMT blijft het meest betrouwbare instrument om de technische leesvaardigheid te toetsen bij leerlingen. Op de AVI toets kunnen kinderen immers sneller compenseren doordat ze steun hebben aan de context. Door het weglaten van de DMT bestaat het risico dat je bepaalde leerlingen mist. Denk hier goed over na bij het opstellen van richtlijnen binnen jouw school. Voor meer advies of vragen kun je terecht bij de onderwijsadviseur in jouw regio.

Wordt er niet meer gekeken naar spelling in de screening voor ED sinds protocol 3.0?
Er wordt soms ten onrechte gedacht dat spellingscores vanaf nu niet meer ‘meetellen’ voor vergoede zorg en dat er helemaal niet meer naar spelling wordt gekeken bij de aanmelding, of hierover niet meer gerapporteerd hoeft te worden. Dat is allemaal onjuist. Voor de diagnostiek en eventuele behandeling blijft het van belang om informatie te hebben over zowel de lees- als spellingontwikkeling. Daarom is het nodig om over zowel de interventie als de scores voor spelling te rapporteren en de gegevens mee te sturen bij doorverwijzing.

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie