Werkwijze RID voor de komende weken

Vanwege de uitzonderlijke situatie rondom de bestrijding van het Coronavirus zijn er vanaf 16 maart ook vanuit RID specifieke maatregelen ingesteld. Het continueren van de zorg aan onze cliënten en de gezondheid van onze collega’s staat hierin centraal. We vinden het van groot belang dat onze cliënten geen vertraging oplopen in het behandelingstraject en/of stagnatie ondervinden in hun lees- en spellingontwikkeling, ook omdat er momenteel (beperkt) onderwijs is. Onze cliënten zijn op de hoogte gesteld door de desbetreffende behandelaar.

Wij hanteren vanaf nu de volgende werkwijze voor onze zorgsoorten:

Diagnostiek
– Diagnostisch onderzoek vindt alleen op de hoofdlocatie plaats indien ouders/verzorgers/cliënt en behandelaar hiermee instemmen. Het eindgesprek vindt vanuit eigen huis van cliënt en de behandelaar (afzonderlijk) plaats, waarbij het eindgesprek met ouders op afstand via Skype wordt gevoerd.
– Onze secretaresses nemen voorafgaand aan het diagnostisch onderzoek contact op met
ouders/verzorgers om na te vragen of de cliënt en degene die meegaat naar het diagnostisch
onderzoek daadwerkelijk geen van de genoemde klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn
en/of koorts) heeft.

Behandeling
– Alle dyslexie- en dyscalculiebehandelingen worden in principe op afstand via Skype gegeven

Follow-up
– De follow-up afspraken worden uitgesteld. De secretaresse neemt telefonisch contact op met
de ouders/verzorgers van de cliënten die de komende 3 weken ingepland zijn voor een follow-
up.

Trainingen (basisspelling, gevorderde spelling en begrijpend lezen)
– Alle trainingen worden op afstand via Skype gegeven.

RID Academie
– In de periode dat de scholen gesloten zijn, zullen alle cursussen die aan scholen gegeven
worden niet doorgaan.

RID RT
– In de periode dat de scholen gesloten zijn, zal er geen RT op scholen gegeven worden.

Vragen?
Voor vragen zijn wij bereikbaar via onze hoofdlocaties: www.rid.nl/locaties.

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie