ON4 | Diagnostiek en behandeling

Sommige kinderen profiteren onvoldoende van de ondersteuning op niveau 3. Als een kind voldoet aan de criteria voor doorverwijzing naar extra zorg, dan volgt diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het maken van een individueel profiel en behandelplan en een eventuele classificatie van dyscalculie of dyslexie of indicatie vergoede behandeling (ED). Leerlingen gaan vervolgens aan de slag met onze gespecialiseerde behandelprogramma’s Formule en CODE. Beide behandelprogramma’s voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaard en zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de behandeling van dyscalculie en dyslexie.

Diagnostiek
Dyslexiebehandeling
Dyscalculiebehandeling
Nazorg en terugvalpreventie

Meer informatie?

Ons aanbod voor basisscholen staat beknopt samengevat in onze onderwijsbrochure.

Wil je meer weten of heb je vragen over ons onderwijsaanbod? Onze onderwijsadviseurs komen graag bij je langs om kennis te maken en de mogelijkheden (vrijblijvend) te bespreken.

Neem contact met ons op

Wanneer er zorgen zijn over de lees- en/of spellingontwikkeling kunnen leerlingen bij ons terecht voor een onderzoek naar dyslexie. Na aanmelding bij RID beoordelen wij of de aanmelding aan de voorwaarden voldoet en in aanmerking komt voor (vergoed) onderzoek. Met dit onderzoek kunnen wij de oorzaak van de achterstand achterhalen en geven wij handvatten voor de juiste hulp. Onderzoek vindt plaats op een groot aantal vestigingen, maar niet overal. Informeer hiervoor bij de dichtstbijzijnde hoofdvesting op welke locatie het mogelijk is. Onze onderwijsadviseurs beantwoorden graag je vragen over de procedure en voorwaarden om voor (vergoed) onderzoek in aanmerking te komen.

Lees meer over dyslexieonderzoek of dyscalculieonderzoek

De dyslexiebehandeling van RID heet CODE en bestaat uit vier onderdelen:

 1. Het trainen van de klankverwerking van taal;
 2. Het trainen van de letter-klankkoppeling;
 3. Leestraining (onder tijdsdruk);
 4. Het ontwikkelen van spellingvaardigheden.

De onderdelen worden aangeboden in (spelling)modules en leesfases, in een vaste volgorde. Dit wordt ondersteund met het online oefenprogramma waarbij kinderen op wereldreis gaan met Riddel. Elk onderdeel bouwt verder op de verkregen kennis uit de vorige onderdelen.

Behandeling vindt één keer per week plaats op een vast tijdstip bij een vaste behandelaar. Hiervan bestaat 40 minuten uit de behandeling van het kind en 5 minuten uit overleg met de ouders. Tijdens dit overleg krijgen ouders terugkoppeling van de behandeling, uitleg van het huiswerk en tips voor thuis.

De dyslexiebehandeling van RID biedt:

 • Persoonlijke en individuele aandacht voor het tempo en niveau van ieder kind.
 • Veel structuur om de basis voor kinderen te verstevigen.
 • Optimale samenwerking met ouders en school.     
 • En is bewezen effectief.

Kinderen worden bij ons individueel behandeld met de behandelmethode Formule. Deze door RID ontwikkelde behandelmethode is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de behandeling van dyscalculie. In de behandeling komen zowel de basis getalvaardigheden (getalbegrip) als de basis rekenvaardigheden aan de orde. Dit trainen we intensief. Het gestructureerd aan de slag gaan met de basis getalvaardigheden (getalbegrip) zorgt ervoor dat de basis rekenvaardigheden van het kind verbeteren en zij voelen dat ze meer ‘grip’ op deze complexe materie krijgen. Van daaruit kunnen zij zich met vertrouwen ook de meer complexe rekentaken eigen gaan maken. De behandeling heeft een vaste volgorde in de vorm van modules. We gaan pas verder met een nieuwe module als een kind de voorgaande beheerst.

Ze komen één keer per week naar RID, voor een periode van ongeveer een jaar (40-50 behandelingen). Een behandeling duurt 45 minuten. De eerste 40 minuten gaat het kind met de behandelaar aan het werk en de laatste 5 minuten is er tijd voor overleg met de ouder. Tijdens dit overleg krijgen ouders terugkoppeling van de behandeling, uitleg van het huiswerk en tips voor thuis.

De dyscalculiebehandeling van RID biedt:

 • Persoonlijke en individuele aandacht voor het tempo en niveau van ieder kind.
 • Veel structuur om de basis voor kinderen te verstevigen.
 • Optimale samenwerking met ouders en school.
 • RID hecht veel belang aan een goede aansluiting van onze behandeling op de diagnostiek. Wij volgen hiermee de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van dyscalculie.

 

Lees meer over de dyscalculiebehandeling van RID

Een optimale samenwerking houdt ook in, dat school en zorg zich samen ontfermen over leerlingen die de behandeling op ondersteuningsniveau 4 hebben afgerond. Zo kan de leerling thuis en op school blijven oefenen in de digitale leeromgeving. Ook geven wij kinderen, ouders en school advies over de inzet van ondersteunende software en technische hulpmiddelen. Voor leerlingen die de stap naar het voortgezet onderwijs gaan maken, bieden wij voorbereidingstrainingen (bijvoorbeeld gericht op begrijpend lezen).

Aanmelden
Lees verder