TaalKr8 in de klas

Het KlankKr8-schoolabonnement (KlankKr8-startprogramma voor groep 2 & KlankKr8-app* voor alle leerlingen) zijn ideale bouwstenen om de basis voor een goede taalontwikkeling te leggen. Om alle kinderen dezelfde kansen te bieden op een soepele leesontwikkeling, is een doordachte start in groep 2 belangrijk. Door bewezen effectieve leermiddelen (bijv. serious games) te gebruiken bij het voorbereidend leesonderwijs, ontwikkelen leerlingen een optimale basis voor het leren lezen en spellen in groep 3. Alle leerlingen profiteren hiervan, maar meertalige en (mogelijk) dyslectische leerlingen profiteren extra van deze middelen. Voor leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, kan Squla TaalExtra RID ingezet worden op ondersteuningsniveau 2. Door tijdig extra te oefenen met knelpunten kunnen ernstige taalproblemen worden voorkomen.

* KlankKr8 is de nieuwe naam voor ‘Kosmos Klikker’

KlankKr8-schoolabonnement
Squla TaalExtra RID

Meer informatie?

Ons aanbod voor basisscholen staat beknopt samengevat in onze onderwijsbrochure.

Wil je meer weten of heb je vragen over ons onderwijsaanbod? Onze onderwijsadviseurs komen graag bij je langs om kennis te maken en de mogelijkheden (vrijblijvend) te bespreken.

Neem contact met ons op

KlankKr8 is de vernieuwende manier om letters te leren, gebaseerd op krachtige wetenschappelijke inzichten. Met KlankKr8 geef je je leerlingen een stevige basis in het voorbereidend en aanvankelijk leesonderwijs.

Het KlankKr8-schoolabonnement laat je leerlingen op een aansprekende manier kennismaken met letters en klanken in het startprogramma voor groep 2. Vervolgens oefenen ze op doeltreffende wijze de klank-tekenkoppelingen in de KlankKr8-app (voorheen Kosmos Klikker). Lettervloeiendheid staat hierbij centraal. De koppelingen moeten zó sterk zijn, dat de stap naar vloeiend lezen mogelijk is. Oefenen met de KlankKr8-app is ook een effectieve interventie voor kinderen die meer moeite hebben bij het (vloeiend) leren lezen.

Van wetenschappelijk inzicht naar de praktijk
Voor kinderen is het leren lezen een geweldig avontuur. Ieder kind wil het raadsel van de letters en klanken oplossen en zelf kunnen lezen. Kinderen doorlopen hierbij hun eigen pad, in een eigen tempo. Als leerkracht stimuleer je ze met jouw expertise, persoonlijke aandacht en een effectieve aanpak. Maar hoe kan je het grootste effect bereiken? En hoe geef je kinderen gelijke kansen om uit te groeien tot vaardige lezers? Wist je bijvoorbeeld dat het aanbieden van één letter per week juist de zwakkere lezers benadeelt? En dat in groep 2 starten met het leren van letters belangrijke voordelen biedt?

Wetenschappelijk onderzoek geeft hiervoor waardevolle inzichten. RID helpt scholen door deze inzichten én 40 jaar taalexpertise te vertalen in een vernieuwende aanpak voor alle leerlingen op school: KlankKr8. Drie belangrijke pijlers ‘vroeg, vloeiend en veel’ worden integraal toegepast in deze aanpak, aangevuld met didactische en pedagogische principes. Bovendien wordt door slimme inzet van digitale mogelijkheden de aandacht van de kinderen gevangen en vastgehouden. KlankKr8 geeft je leerlingen een vliegende start bij hun leesontwikkeling.

Lees meer over het KlankKr8-schoolabonnement

Squla TaalExtra RID is gebaseerd op inzichten uit de wetenschap en de praktijk, én sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Het doel is om ernstige taalproblemen te voorkomen door tijdig extra te oefenen met knelpunten. Het is een methode die goed ingezet kan worden op ondersteuningsniveau 2.

Squla TaalExtra RID is gebaseerd op onze dyslexiebehandeling CODE, maar is niet speciaal gemaakt voor kinderen met dyslexie. Je vindt er niet alleen leuke online quizzen en games in het thema ‘steden’, ook zijn er aansprekende uitlegfilmpjes waarin een kind zelf vertelt over een spellingregel. Kinderen volgen een persoonlijke leerroute langs steden waarbij in elke missie een andere spellingcategorie aan bod komt. Ook zijn er tussentoetsen, geheugensteuntjes en oefenen ze met lezen in de speciale leesplekken.

Lees meer over Squla TaalExtra RID

Aanmelden
Lees verder

Onze aanpak

Met onze integrale aanpak optimaliseren wij met gebundelde krachten de lees-, spelling- en rekenontwikkeling van leerlingen. Als partner helpen wij scholen hun taal- en rekenbeleid en ondersteuningsprofiel in praktijk te brengen, te verstevigen en te borgen. Met bewezen effectieve serious games en hulpmiddelen ondersteunen we de taalontwikkeling van leerlingen. Ook bieden we trainingen voor leerkrachten en andere onderwijsprofessionals gericht op de verschillende ondersteuningniveaus, waarmee we helpen wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de praktijk op school.