Taalkracht in de klas

KlankKr8 voor groep 2 en Kosmos Klikker op school zijn ideale bouwstenen om de basis voor een goede taalontwikkeling te leggen. Om alle kinderen dezelfde kansen te bieden op een soepele leesontwikkeling, is een doordachte start in groep 2 belangrijk. Door bewezen effectieve leermiddelen (bijv. serious games) te gebruiken bij het voorbereidend leesonderwijs, ontwikkelen leerlingen een optimale basis voor het leren lezen en spellen in groep 3. Alle leerlingen profiteren hiervan, maar meertalige en (mogelijk) dyslectische leerlingen profiteren extra van deze middelen. Voor leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, kan Squla TaalExtra RID ingezet worden op ondersteuningsniveau 2. Door tijdig extra te oefenen met knelpunten kunnen ernstige taalproblemen worden voorkomen.

KlankKr8 voor groep 2
Kosmos Klikker op school
Squla TaalExtra RID

Meer informatie?

Ons aanbod voor basisscholen staat beknopt samengevat in onze onderwijsbrochure.

Wil je meer weten of heb je vragen over ons onderwijsaanbod? Onze onderwijsadviseurs komen graag bij je langs om kennis te maken en de mogelijkheden (vrijblijvend) te bespreken.

Neem contact met ons op

Welke letters zijn er allemaal? Welke klanken horen erbij? En wat kan ik ermee? Voor kleuters is het ontdekken van letters en klanken een geweldig avontuur. Ieder kind wil het raadsel van de letters oplossen en zelf kunnen lezen. 

Kinderen doorlopen hierbij hun eigen pad, in een eigen tempo. Als leerkracht stimuleer je ze met jouw expertise, persoonlijke aandacht en een effectieve aanpak. Maar hoe kan je het grootste effect bereiken? En hoe geef je kinderen gelijke kansen om uit te groeien tot vaardige lezers? Wist je bijvoorbeeld dat het aanbieden van één letter per week juist de zwakkere lezers benadeelt? En dat in groep 2 starten met het leren van letters belangrijke voordelen biedt?

Wetenschappelijk onderzoek geeft hiervoor waardevolle inzichten, RID helpt scholen door deze inzichten én 40 jaar taalexpertise te vertalen in een vernieuwende aanpak voor alle leerlingen in groep 2: KlankKr8. Drie belangrijke pijlers ‘vroeg, vloeiend en veel’ worden integraal toegepast in deze aanpak, aangevuld met didactische en pedagogische principes. Bovendien wordt door slimme inzet van digitale mogelijkheden de aandacht van de kinderen gevangen en vastgehouden. KlankKr8 bestaat uit een compleet uitgewerkt en afwisselend pakket met digitale en fysieke middelen. Wij maken het je zo makkelijk mogelijk om je leerlingen extra taalkracht te geven.

Het startprogramma bestaat uit 12 dagen met lesactiviteiten (vrij te verdelen over 3 of 4 aansluitende weken). Tijdens het programma maken je leerlingen kennis met maar liefst 38 frequente klanken. Ze beleven via het digibord een geweldig, klankrijk avontuur met Sara de onderzoeker, de astronaut en vier leuke ruimtewezens: de Loenies. Voor een stevige voorbereiding op het leesonderwijs in groep 3 raden wij aan, je leerlingen na het klassikale startprogramma verder te laten oefenen met de klank-tekenkoppelingen. Dit kan op bewezen effectieve wijze met de app Kosmos Klikker op school.

Lees meer over KlankKr8 voor groep 2

Kosmos Klikker is een serious game die kinderen helpt letters, klanken en vooral de koppelingen daartussen goed te leren. Lettervloeiendheid staat hierbij centraal. De verbindingen moeten zó sterk zijn, dat ze de stap naar vloeiend lezen mogelijk maken.

Kosmos Klikker is dé game voor kleuters die zich voorbereiden op het lezen, beginnende lezers, nieuwkomers én kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het lezen. Klikkend door een kosmos van letters en klanken en een wirwar van sterrenbeelden vol uitdagingen, trainen kinderen op een leuke manier de basis van het vloeiend lezen.

  • Adaptief: De game volgt de prestaties van het kind en past zich automatisch aan bij knelpunten. Zo blijven kinderen gemotiveerd om te spelen.
  • Innovatief: Om het leereffect te versterken gebruikt de game geavanceerde technieken om kenmerken van klanken visueel te maken.
  • Inzichtelijk: Niet alleen in het spel, maar ook voor leerkrachten op het online portaal Melkweg, zijn de prestaties en knelpunten van kinderen inzichtelijk.
  • Aantrekkelijk: De game is ontworpen om de aandacht van het kind vast te houden en het spel telkens weer te willen spelen.
  • Bewezen: Kosmos Klikker is het resultaat van tien jaar onderzoek naar letters leren lezen en de inzet van games hierbij.
  • Toegankelijk: Kosmos Klikker is te downloaden als app en daarmee makkelijk te spelen op de meeste telefoons en tablets.

Lees meer over Kosmos Klikker

Squla TaalExtra RID is gebaseerd op inzichten uit de wetenschap en de praktijk, én sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Het doel is om ernstige taalproblemen te voorkomen door tijdig extra te oefenen met knelpunten. Het is een methode die goed ingezet kan worden op ondersteuningsniveau 2.

Squla TaalExtra RID is gebaseerd op onze dyslexiebehandeling CODE, maar is niet speciaal gemaakt voor kinderen met dyslexie. Je vindt er niet alleen leuke online quizzen en games in het thema ‘steden’, ook zijn er aansprekende uitlegfilmpjes waarin een kind zelf vertelt over een spellingregel. Kinderen volgen een persoonlijke leerroute langs steden waarbij in elke missie een andere spellingcategorie aan bod komt. Ook zijn er tussentoetsen, geheugensteuntjes en oefenen ze met lezen in de speciale leesplekken.

Lees meer over Squla TaalExtra RID

Aanmelden
Lees verder

Onze aanpak

Met onze integrale aanpak optimaliseren wij met gebundelde krachten de lees-, spelling- en rekenontwikkeling van leerlingen. Als partner helpen wij scholen hun taal- en rekenbeleid en ondersteuningsprofiel in praktijk te brengen, te verstevigen en te borgen. Met bewezen effectieve serious games en hulpmiddelen ondersteunen we de taalontwikkeling van leerlingen. Ook bieden we trainingen voor leerkrachten en andere onderwijsprofessionals gericht op de verschillende ondersteuningniveaus, waarmee we helpen wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de praktijk op school.