verbeterkr8 versterken van het taalonderwijs

VerbeterKr8 | Duurzame versterking

Bij VerbeterKr8 werkt RID voor langere periode samen met je school aan het taalonderwijs voor leerlingen. Dit maakt duurzame verbetering van het onderwijs mogelijk.

Neem contact op

Wat kun je verwachten?

Op het moment dat je school start met de verbeteracties uit het Kr8plan, begeleiden wij het team nog minimaal een jaar. De exacte duur is afhankelijk van de vraag van school en de geformuleerde verbeterstappen.

Met de kennis van de valkuilen in het onderwijs hebben wij ons bij de ontwikkeling van VerbeterKr8 ook nadrukkelijk bezig gehouden met de proceskant van verbetertrajecten. Wat is er vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend over succesvolle verbetertrajecten in het onderwijs en hoe kunnen wij dit meenemen? Wij zijn alert op de verkeerde afslagen die in een verbetertraject (vaak onbewust) genomen worden en sturen hierin doorlopend bij."

- Florianne, senior onderwijsexpert RID

Samenwerking vervolgen

Na afronding van de stappen uit het Kr8plan, bieden wij verschillende mogelijkheden voor verdere samenwerking:

  • VerbeterKr8 | Vervolg
    Na uitvoering van de verbeteracties in het Kr8plan en de evaluatie, kan naar wens een vervolgtraject worden gestart. De eindevaluatie van het starttraject (Kr8meting en Kr8plan) vormt het startpunt voor het vervolgtraject.

  • VerbeterKr8 | Consultatie
    RID kan ook op consultatiebasis betrokken blijven bij de borging van de ingezette acties en de implementatie van (nieuwe) middelen en diensten.

Het is ook mogelijk onze ondersteuning op andere manieren bij het onderwijs in te zetten. Dit kan onder meer op het gebied van remedial teaching (OefenKr8), deskundigheidsbevordering (OnderwijsKr8), lesprogramma’s en leermiddelen (o.a. KlankKr8, Doos vol RekenKr8).

jongetje steekt duim op

Meer weten of een vraag over VerbeterKr8?

Onze onderwijsadviseurs helpen je leerling, team en school graag! Neem vrijblijvend contact met ons op

Stuur een bericht

Download de brochure

Alle informatie over VerbeterKr8 op een rij.

brochure