verbeterkr8 versterken van het taalonderwijs

VerbeterKr8 | Kr8meting

We brengen samen met leerkracht, intern begeleider en schoolleiding kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden in beeld voor ondersteuningsniveau 1 t/m 4. We kijken daarbij ook naar de fundament van het onderwijs (school, visie en team).

Neem contact op

Wat kun je verwachten?

Bij de Kr8meting brengen we kwaliteiten en ontwikkelkansen in beeld. We kijken daarbij naar het fundament en de inrichting van het onderwijs. Dit doen wij op alle ondersteuningsniveaus uit het zorgcontinuüm, zowel schoolbreed als vanuit de klas bezien. Onze aanpak maakt op praktische wijze gebruik van de werkzame succesfactoren voor onderwijsverbetering.

Een stevig fundament is essentieel voor goed onderwijs én voor VerbeterKr8 binnen de school. Een sterke missie en visie maken duidelijk waar je als school voor staat en samen voor gaat. Voor duurzame verbetering is daarnaast een betrokken team van leerkrachten, intern begeleider en schoolleider van groot belang. Om iedereen actief te betrekken, sturen wij sterk op samenwerking. Zodra het team ziet dat iets beter kan en moet, ontstaat de wil om te veranderen. Door als team samen verbeterpunten te prioriteren, kan iedereen zich betrokken voelen bij meer VerbeterKr8 in de school.

samen verbeteren

Inventarisatie en analyse

De Kr8meting omvat een aantal onderdelen, waarin we het huidige onderwijs inventariseren en ontwikkelkansen uitlichten:

Inventarisatie
We starten de Kr8meting met een gesprek, analyse van de schoolresultaten en
een digitale vragenlijst. Deze elementen samen geven de benodigde input om de kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden van het technisch lees- en spellingonderwijs op school te identificeren.

Teamsessie
Het team speelt binnen VerbeterKr8 een sleutelrol: de leerling staat centraal, maar de leerkracht maakt het verschil. Daarom betrekken wij het hele team bij een eerste analyse van de resultaten. Het team formuleert en prioriteert samen kwaliteiten, ontwikkelkansen en verbeterpunten met behulp van het VerbeterKr8-canvas.

Analyse & Rapportage
De RID-consulent verzamelt en analyseert de resultaten van de inventarisatie en de teamsessie en bundelt deze tot een overzichtelijke eindrapportage. Deze rapportage is het startpunt voor de volgende stap: het Kr8plan.

Meer weten of een vraag over VerbeterKr8?

Onze onderwijsadviseurs helpen je leerling, team en school graag!
Neem vrijblijvend contact met ons op

Download de brochure

Alle informatie over VerbeterKr8 op een rij.

brochure verbeterkr8