verbeterkr8 versterken van het taalonderwijs

VerbeterKr8 | Kr8plan

Op basis van de Kr8meting begeleiden wij het team bij het opstellen van een doel- en praktijkgericht verbeterplan en het stapsgewijs uitvoeren van de verbeteracties.

Neem contact op

Wat kun je verwachten?

Je school stelt, op basis van interesse en expertise, een werkgroep samen. Als aanjager neemt deze werkgroep alle collega’s mee in de verbeteracties. Bij voorkeur levert iedere bouw een werkgroeplid. Daarnaast sluiten de intern begeleider, taal-/leesspecialist en (eventueel) de directie aan.

Onder deskundige begeleiding van de RID-consulent stelt deze werkgroep het Kr8plan op. De werkgroep stuurt vervolgens ook de uitvoering van het plan aan.

samen verbeteren

Praktijk- en doelgericht aan de slag

Denken, doen en bijsturen. Dat is waar het bij het opstellen en uitvoeren van het Kr8plan om gaat.

Werksessie(s)
Op basis van de rapportage van de Kr8meting formuleert de werkgroep, in een of meerdere werksessies, ontwikkelpunten voor het technisch lees- en spellingonderwijs. Deze worden uitgewerkt in een Kr8plan met heldere korte- en langetermijndoelen met bijbehorende, praktijkgerichte acties.

Verbeteracties
Zodra het Kr8plan is gedeeld met het volledige team, gaan we van start met het duurzaam versterken van de taalvaardigheid van de leerlingen. De werkgroep draagt zorg voor het monitoren en borgen van de uitvoering van het plan. RID kan, indien gewenst, een extra rol spelen bij de invulling van verbeterpunten. Deze ‘Plus-inzet’ is volledig naar behoefte in te richten. Hiervoor maken we tussentijds heldere afspraken.

Evaluatie
Halverwege de uitvoering van het traject zal een tussenevaluatie plaatsvinden. De RID-consulent sluit aan voor de evaluatie van het proces tot zo ver. Dit maakt het mogelijk het verloop tussentijds bij te sturen. In de eindevaluatie wordt besproken hoe het VerbeterKr8-traject is verlopen en in hoeverre een verbetercultuur is ontstaan in de school.

Meer weten of een vraag over VerbeterKr8?

Onze onderwijsadviseurs helpen je leerling, team en school graag!
Neem vrijblijvend contact met ons op

Download de brochure

Alle informatie over VerbeterKr8 op een rij.

brochure verbeterkr8