kind juicht bij behandeling

Na de dyslexiebehandeling

Je bent klaar met je behandeling bij RID. Na weken van oefenen en hard werken zit het behandeltraject erop. Op deze pagina vind je handige informatie en tips voor na de behandeling.

Hoe nu verder?

Je hebt met de behandelaar het eindgesprek gehad. Hierin heeft de behandelaar uitgelegd hoe het er nu voorstaat en wat je moet doen om een terugval te voorkomen. Het is misschien best gek om afscheid van elkaar te nemen, jullie hebben immers toch veel tijd met elkaar doorgebracht!

Follow-up gesprek

Vaak vinden ouders het prettig, dat hun kind niet meteen helemaal door RID losgelaten wordt en dat er nog een ‘vangnet’ is na de behandeling. Wij vinden het daarom belangrijk om kind en ouders nazorg te bieden. Ongeveer 6 maanden na de behandeling plannen we een follow-up gesprek. Daarin kijken we hoe de lees- en spellingontwikkeling zich heeft ontwikkeld. Wij nemen contact met jullie op voor de follow-up. Mocht je toch al eerder informatie willen, neem dan gerust contact met ons op.

follow up gesprek

Blijven oefenen

De behandelaar heeft het waarschijnlijk al aangegeven tijdens het eindgesprek: het is erg belangrijk om te blijven oefenen! Ook na het behandeltraject is het slim om te blijven oefenen om terugval te voorkomen. Dit kan uiteraard met behulp van de Digitale Dyselexiebehandelaar, maar ook met onderstaande tips gaat dat zeker lukken!

digitale dyslexiebehandelaar

Tips: oefenen met lezen

 • Lees om en om een afgesproken stuk uit een uitgekozen boek. Nodig uit om mee te lezen tijdens jouw deel van de tekst. Lees bijvoorbeeld eens expres een fout en controleer of deze opgemerkt wordt.
 • Laat je kind een stukje voorlezen aan een nog niet lezend kind of een huisdier (eenvoudige boekjes zonder dat iemand meeleest).
 • Vraag uw zoon/dochter een recept voor te lezen wanneer u aan het koken bent.
 • Lees om en om een zin van de ondertiteling van een tekenfilm.
 • Speel spelletjes waarbij vragen voorgelezen moeten worden (bijvoorbeeld quizspelletjes).
 • Laat je kind een artikel uit de krant of een tijdschrift (bijv. Quest Junior) voorlezen.
 • Wanneer je in de auto onderweg bent naar een andere stad, laat je kind de verkeersborden voorlezen en met hulp van de borden te helpen navigeren naar de bestemming.
 • Wanneer er in een stuk tekst woorden zitten die nog moeilijk zijn en je kind de betekenis niet van kent, zoek dan samen de betekenis op, op internet of bijvoorbeeld in een woordenboek.
 • Laat je kind de instructie van een computerspel voorlezen.
meisje leest op de bank

Tips: oefenen met spelling

 • Laat je kind een stukje schrijven (half A4-tje), waarna alle spellingregels (wellicht iedere regel een andere kleur) onderstreept en verwoord worden (wij adviseren dit woord-voor-woord te doen). Soms is het beter om dit onderstrepen en verwoorden een dag later te doen, zodat je kind de inhoud van het stukje niet meer heel erg in het hoofd heeft. Je kunt eventueel zelf ook een stukje schrijven en hetzelfde doen om vervolgens van elkaar na te kijken.
 • Laat je kind in een tijdschrift op zoek gaan naar de spellingregels door deze te laten onderstrepen.
 • Combineer een lees- en spellingoefening. Lees eerst samen een bladzijde, zoek vervolgens alle woorden met de regel van bijv. de tekendief.
 • Laat je kind een boodschappenlijstje / een to-do-lijstje / vakantielijstje maken en op een later tijdstip zorgvuldig controleren op spelling.
 • Laat je kind om de dag een dagboekje bijhouden en op de tussenliggende dag controleren op regels.
schrijven oefenen

Ondersteunen met software

Tekst-naar-spraak-software:

Spraakherkenningssoftware:

jongen schrijft met tablet