• Contact met onze onderwijsadviseurs

Taal- en rekenkracht in de klas

Een krachtige taal- en rekenontwikkeling voor ieder kind, daar staat RID voor.
Samen met ouders, leerkrachten en school maken wij de weg vrij voor talent. Onze 40 jaar aan expertise en ervaring versterkt en ontzorgt basisscholen door heel Nederland. Wij vertalen wetenschappelijke inzichten naar de praktijk in de klas. Wij verstevigen de taal- en rekenbasis van álle kinderen met onze leermiddelen en begeleiding op alle vier ondersteuningsniveaus.

In 90 seconden
Ons onderwijsaanbod
Samen sterk
Vroeg starten

Meer informatie?

Ons aanbod voor basisscholen staat beknopt samengevat in onze onderwijsbrochure.

Wil je meer weten of heb je vragen over ons onderwijsaanbod? Onze onderwijsadviseurs komen graag bij je langs om kennis te maken en de mogelijkheden (vrijblijvend) te bespreken.

Neem contact met ons op

Wij lichten in de video hieronder graag toe in anderhalve minuut hoe wij scholen en kinderen in heel Nederland ondersteunen en ontzorgen.

RID vertaalt wetenschappelijke inzichten naar de praktijk in de klas. Wij verstevigen de taal- en rekenbasis van alle kinderen met preventieve middelen en integrale interventies op alle vier ondersteuningsniveaus.

Daarmee versterken wij scholen liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, ook binnen het reguliere lesprogramma. Dit start halverwege groep 2 bij het voorbereidend leesonderwijs en medio groep 3 bij het echte leren lezen, spellen en rekenen.

Blijft een leerling achter? Dan zoeken wij de lichtste interventie die werkt, met de mogelijkheid om snel op te schalen, als dat nodig blijkt. Bij hardnekkige moeilijkheden stroomt de leerling door naar onderzoek en eventuele behandeling voor dyslexie of dyscalculie. Door vroegtijdig ondersteuning te bieden met een bewezen effectieve aanpak, zal slechts een zeer beperkte groep op het hoogste specialistische niveau (ON4) uitkomen. Daarnaast geeft een vroege interventie kinderen sneller het vertrouwen het zélf te kunnen.

Zij-aan-zij op school

Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen helpen, zetten wij in op drie pijlers voor een prettige en effectieve samenwerking:

  • Ondersteuning en behandeling op school
   Leerlingen profiteren niet alleen van de vertrouwde omgeving, maar ook van korte, snelle lijnen tussen leerkracht en behandelaar. Zo kunnen wij optimaal aansluiten op de reguliere les en leren van elkaars bevindingen.
  • Goede communicatie
   Wij werken met een digitaal communicatieplatform, waardoor alle betrokkenen bij het kind laagdrempelig informatie en voortgang kunnen uitwisselen.
  • Kennisdeling
   Wij geven leerkrachten inzicht in de taalkundige en didactische aspecten van onze behandeling via filmpjes en documenten.

Het belang van voorbereidend leesonderwijs

Om alle kinderen dezelfde kansen te bieden op een soepele leesontwikkeling, is een goede start in groep 2 belangrijk. Door bewezen effectieve leermiddelen (bijv. serious games) te gebruiken bij het voorbereidend leesonderwijs, ontwikkelen leerlingen een optimale basis voor het leren lezen en spellen in groep 3. Alle leerlingen profiteren hiervan, maar meertalige en (mogelijk) dyslectische leerlingen profiteren extra van deze middelen.

Onze leermiddelen op ondersteuningsniveau 1 zijn ideale bouwstenen voor scholen met een taalkrachtige onderwijsvisie. Ze leggen de essentiële basis voor de taalontwikkeling van alle leerlingen.

Aanmelden
Lees verder

Onze aanpak

Met onze integrale aanpak optimaliseren wij met gebundelde krachten de lees-, spelling- en rekenontwikkeling van leerlingen. Als partner helpen wij scholen hun taal- en rekenbeleid en ondersteuningsprofiel in praktijk te brengen, te verstevigen en te borgen.

Wij bieden deskundige hulp en ontzorgen leerkrachten over de volledige breedte: van ondersteuningsniveaus 1 tot en met 4. De middelen en interventies op de verschillende niveaus sluiten naadloos op elkaar aan en zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke onderzoeken (evidence-based). De vaardigheid van de individuele leerling is het startpunt voor ondersteuning op maat.