Kind kijkt op laptop

SpringKr8 | CODE

Tijdens de dyslexiebehandeling gaat je kind aan de slag met CODE, een uniek behandelingprogramma.

Direct aanmelden

Een voorproefje van CODE

CODE is een zeer compleet en effectief programma voor de behandeling van dyslexie. Het bevat alle technieken waarvan wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ze werken.

Op wereldreis met Riddel

CODE kent 18 verschillende oefenvormen in een leuke en uitdagende leeromgeving, waarin je kind een wereldreis maakt met oefenmaatje Riddel. CODE bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een interactieve leeromgeving die de behandelaar tijdens de wekelijke sessies gebruikt om het kind uitleg te geven.
  2. Een oefenomgeving waarmee het kind thuis en/of op school oefeningen maakt die de behandelaar heeft klaargezet.
  3. De Digitale Dyslexiebehandelaar, slimme software die passende oefeningen en instructie selecteert, zodat je kind grotendeels zelfstandig (onbeperkt) kan (blijven) oefenen. In de Digitale Dyslexiebehandelaar bouwt je kind een parcours van dominostenen.
Riddel

Effectieve pijlers

Uit onderzoek is gebleken dat een succesvolle dyslexiebehandelinguit de volgende pijlers moet bestaan*:

  • Het trainen van expliciete fonologische vaardigheden
  • Het trainen van de letter-klankkoppelingen
  • Leestraining (onder tijdsdruk)
  • En het ontwikkelen van de spellingvaardigheden

Daarnaast is het voor het succesvol doorlopen van een behandeltraject van belang dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

  • Het proces moet aan het individuele kind zijn aangepast
  • De behandelaar dient de juiste expertise te bezitten
  • Het kind zal voldoende inzet en motivatie moeten kunnen opbrengen. Hierbij speelt de directe omgeving (ouders/verzorgers) een belangrijke rol.

Onze dyslexiebehandeling CODE is ontwikkeld vanuit deze uitgangspunten en voldoet daarmee aan de criteria geformuleerd in het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (2006).

*Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling 3.0 (2013).

In meer detail

CODE is een geïntegreerde aanpak van de lees- en spellingproblemen bij dyslexie. Het programma wordt ondersteund door computersoftware, zowel tijdens de behandeling bij RID, als bij het oefenen thuis. Het gebruik van de computer maakt het mogelijk uit gevarieerde oefeningen te kiezen en de aanbiedingstijd te variëren. Zo zijn de oefenopdrachten altijd aangepast aan het niveau van je kind.

CODE werkt met verschillende modules, met instructies voor de behandelaar, de oefenpartner (ouder) en kind. Elke module bouwt voort op kennis van de vorige modules. Het kind volgt de modules daarom in een vaste volgorde. Het tempo hangt af van de vaardigheden en voorkennis van je kind.

De behandeling begint met het aanleren van de klank-tekenkoppelingen, de basis voor het lezen en spellen. Vervolgens worden spellingregels één voor één aangeboden. Hierbij staat de klankstructuur van woorden centraal. Veel spellingregels zijn namelijk hierop gebaseerd. Aandacht voor de regelmatigheden in de klankstructuur bevordert het inzicht in en daardoor het consequent toepassen van de spellingregels. Daarnaast traint je kind de leesvaardigheid in gestructureerd omschreven leesfases.

De aanhouder wint
Het automatiseren van de letter-klankkoppelingen en het vlot toepassen van de spellingregels blijft gedurende de hele behandeling centraal staan. Alleen met intensieve en langdurige oefening kunnen deze vaardigheden geautomatiseerd raken. Het is daarom essentieel dat je kind ook 5 keer per week, gedurende ongeveer 20 minuten, samen met een oefenpartner (bijv. jou als ouder) thuis oefent.

Tussentijds wordt de behandeling en voortgang geëvalueerd. Dit stelt ons in staat -indien nodig- de behandeling bij te stellen voor een optimaal effect.

NKD-keurmerk

Wij werken volgens de hoge kwaliteitseisen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en onderscheiden ons hierbij met excellenties in wetenschap, beleid, praktijk en opleiding.

NKD keurmerk

Download de brochure

Klik hieronder en bekijk onze brochure voor dyslexieonderzoek en -behandeling.

omslag brochure dyslexie