Kind met raketje op de rug

SpringKr8 | Dyslexieonderzoek

Wanneer er op school (al langere tijd) zorgen zijn over de lees- en/of
spellingontwikkeling van je kind, kun je bij ons terecht voor een onderzoek naar dyslexie. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek volgt een advies voor de best passende hulp.

Direct aanmelden

Onderzoek: hoe gaat dat?

Als ouder wil je graag dat je kind meekomt met het niveau van de klas. Je kunt je dan ook ongerust maken als je kind niet vooruit gaat, ondanks extra ondersteuning op school. Welke stappen neem je bij een vermoeden van dyslexie bij je kind? Bekijk de video van Lauren en haar moeder. Zij delen hun verhaal.

Van aanmelding tot onderzoek

Veel ouders ervaren de stappen voorafgaand aan een onderzoek en eventuele specialistische hulp als lastig. Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Je wilt je kind zo snel mogelijk helpen, maar (vergoed) onderzoek en (eventuele) behandeling is alleen mogelijk onder specifieke voorwaarden. Je kunt je kind online aanmelden voor een onderzoek. Wij beoordelen vervolgens of je aanmelding aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet en of je kind in aanmerking komt voor (vergoed) onderzoek naar dyslexie.

Bij een dyslexieonderzoek kijken onze diagnostici o.a. naar: het niveau en de basisvaardigheden van lezen en spellen, IQ en geheugen (deels of volledig) en eventuele gedragsproblemen.

Wanneer aanmelden?

Je kunt je kind online aanmelden voor een diagnostisch onderzoek als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Je kind volgt basisonderwijs.
 • Je kind heeft achtereenvolgens op 3 officiële meetmomenten een V-(min)-score of E-score (laagste 10%) op de DMT.
 • Er is minimaal 2 periodes van 10-12 weken op school adequate hulp geboden op ondersteuningsniveau 3:
  • Minimaal 1 uur per week
  • Door bevoegd onderwijspersoneel
  • Individueel of in kleine groep van max. 4 leerlingen

Nadat je je kind online hebt aangemeld beoordelen wij of je aanmelding aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet en of je kind in aanmerking komt voor (vergoed) onderzoek naar dyslexie.

Voor uitvoerige informatie verwijzen wij je ook graag naar de website van Dyslexie Centraal. Hierop vind je meer richtlijnen en handreikingen.

Kind thuis aan tafel

Mogelijke uitkomsten

Een dyslexieonderzoek kan leiden tot 3 verschillende uitkomsten:

 • Ernstige Dyslexie (ED): de ernst is te groot om voldoende van de extra lees- en spellinginstructie door school te kunnen profiteren. Aanvullende behandeling door een dyslexiezorgaanbieder is nodig. Behandeling bij ED wordt bij basisschoolleerlingen vergoed vanuit de gemeente en het kind ontvangt een dyslexieverklaring.
 • Dyslexie, maar niet 'ernstig': behandeling wordt bij deze uitkomst niet vergoed, ouders kunnen ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen. Het kind ontvangt een dyslexieverklaring.
 • Geen dyslexie: andere problemen veroorzaken de lees- en spellingproblemen van het kind. Mogelijk kan OefenKr8 | Voor thuis uitkomst bieden.
Jongen maakt selfie
kinderen en begeleider