Kind met hand omhoog

SpringKr8 | Je leerling ondersteunen

Een leerling met dyscalculie heeft zowel tijdens als na de behandeling behoefte aan extra ondersteuning van jou als leerkracht. Wij geven je graag enkele praktische tips, zodat we je leerling samen zo goed mogelijk kunnen helpen.

Blijven oefenen

Is jouw leerling bij RID gestart met een behandeling voor dyscalculie? Dit is een intensief traject, waarin je leerling (naast de behandeltijd) ook dagelijks thuis oefent. De RID-behandelaar houdt je via Mijn RID graag op de hoogte.

Een goede ondersteuning in de klas in tijdens en na de behandeling van groot belang. Graag delen wij op deze pagina een aantal praktische tips. Zo kunnen we samen het beste uit de behandeling kunnen halen.

Tips voor in de klas

 • Versterk het begrip van de som bij je leerling: laat de som met concreet materiaal (potloden/eieren) uitbeelden, verzin er een verhaal bij en laat de som tekenen op een getallenlijn. Maak een continue koppeling tussen de vertalingen van de som.
 • Doe voor hoe een som uitgerekend moet worden, verwoord alle denkstappen. Demonstreer dit op het bord en laat het zien door middel van materiaal. Laat de leerling de stappen nadoen.
 • Bouw bij het aanbieden van nieuwe stof voort op voorgaande kennis. Begin altijd met wat vorige keer geoefend is en blijf aandacht besteden aan verworven rekenvaardigheden.
 • Geef bij werkjes in de klas minder opgaven. Maak een selectie die past bij het niveau van de leerling. Zorg dat verschillende type sommen aan bod komen.
 • Pre-teaching kan erg prettig zijn voor de leerling, omdat hij/zij dan bekend is met de stof. Dit helpt voor het zelfvertrouwen.
 • Sluit de rekenles af met een rekenspelletje naar keuze om zo met een positief gevoel af te kunnen ronden.
leerkracht en leerlingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ongeveer 8 keer per jaar versturen wij een onze onderwijsnieuwsbrief naar het basisonderwijs. Hierin delen wij ook extra tips en inspiratie voor de ondersteuning van leerlingen die moeite hebben met lezen, spellen of rekenen.

Meld je aan

Leestips: aanbevolen vakliteratuur

 • Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) (2011), in boekvorm en als PDF te downloaden.
 • Leer ze rekenen – Didactief Online (gaat niet over dyscalculie, maar zijn praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs, gebaseerd op 25 kernpublicaties uit internationaal onderzoek), in boekvorm en als PDF te downloaden.
 • Dyscalculie en rekenproblemen – Marisca Milikowski
 • Klokkijken en pannenkoeken bakken; tips voor als je dyscalculie hebt – Tineke Valentijn (voor kinderen vanaf 8 jaar, ouders en leerkrachten)
 • Zorgplan dyscalculie en rekenproblemen – Marije van Oostendorp en Marisca Milikowski
 • Effectief rekenonderwijs op de basisschool – Marcel Schmeier (over goed rekenonderwijs in het algemeen op basisscholen)