Dyscalculiebehandeling

De dyscalculiebehandeling van RID biedt:

  • Persoonlijke en individuele aandacht voor het tempo en niveau van ieder kind.
  • Veel structuur om de basis voor kinderen te verstevigen.
  • Optimale samenwerking met ouders en school.

RID hecht veel belang aan een goede aansluiting van onze behandeling op de diagnostiek. Wij volgen hiermee de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van dyscalculie.

Verloop behandeltraject
Opzet van de behandeling
Materialen
Resultaten en effect
Aanmelden

Download brochure
Behandeling dyscalculie

Verloop van het behandeltraject

Kinderen worden bij ons individueel behandeld. Ze komen één keer per week naar RID, voor een periode van ongeveer een jaar (40-50 behandelingen). Een behandeling duurt 45 minuten. De eerste 40 minuten gaat het kind met de behandelaar aan het werk en de laatste 5 minuten is er tijd voor overleg met de ouder. Tijdens dit overleg krijgen ouders terugkoppeling van de behandeling, uitleg van het huiswerk en tips voor thuis.

De continuïteit van de behandeling is belangrijk. De behandelaar heeft wekelijks contact met het kind en stemt de begeleiding goed op zijn of haar tempo en niveau af. Daarnaast is het oefenen thuis erg belangrijk. Aan de hand van een oefenschema en duidelijke huiswerkopdrachten werkt het kind met een oefenpartner (bijvoorbeeld een ouder) thuis aanvullend aan de behandelstof. De frequentie is 5 keer per week 20 minuten.

 

Opzet van de behandeling

Bij RID werken we met Calculie. Deze door RID ontwikkelde behandelmethode is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de behandeling van dyscalculie. In de behandeling komen zowel de basis getalvaardigheden (getalbegrip) als de basis rekenvaardigheden aan de orde. Dit trainen we intensief. Het gestructureerd aan de slag gaan met de basis getalvaardigheden (getalbegrip) zorgt ervoor dat de basis rekenvaardigheden van het kind verbeteren en zij voelen dat ze meer ‘grip’ op deze complexe materie krijgen. Van daaruit kunnen zij zich met vertrouwen ook de meer complexe rekentaken eigen gaan maken. De behandeling heeft een vaste volgorde in de vorm van modules. We gaan pas verder met een nieuwe module als een kind de voorgaande beheerst. Voor elk kind:

  • Passen we het tempo van het doorlopen van de verschillende modules aan.
  • Worden binnen een module diverse accenten gelegd.

Indien gewenst kunnen extra modules aangeboden worden, zoals klokkijken, breuken, procenten of rekenen met maten. Bij sommige kinderen, die de basis van het rekenen al aardig beheersen, zal de nadruk vooral liggen op deze complexere rekenvaardigheden.

Op deze wijze stemmen we de behandeling zo goed mogelijk af op de behoeften van het kind.

Aanmelden, tarief en vergoeding

Materialen

Tijdens de behandeling gaat het kind aan de slag met stof door middel van verschillende oefenvormen. Er wordt geoefend met:

  • concreet materiaal (eieren, eierdozen, geld, MAB-materiaal);
  • flitskaarten (getallen, getalbeelden en sommen);
  • oefeningen op papier en oefeningen op de computer (bv. trainen van vaardigheden als vergelijken, splitsen en het oplossen van sommen).

Aan de hand van een oefenschema en duidelijke huiswerkopdrachten werkt het kind met een oefenpartner (bijvoorbeeld een ouder) thuis aanvullend aan de behandelstof. Bij het oefenen thuis neemt Simsom de kinderen mee op Wereldreis: het online oefenprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor het RID.

Wereldreis is een oefenprogramma waarbij plezier en oefenen hand in hand gaan. Het kind kan kiezen in welke wereld het wil oefenen en wanneer goed geoefend wordt kan hij/zij een bonus verdienen. De oefeningen in Wereldreis zijn heel afwisselend: bijvoorbeeld oefeningen waarbij sommen uitgebeeld moeten worden met eierdozen, oefeningen waarbij aangegeven moet worden welk getal groter of kleiner is  en oefeningen waarbij sommen of getallen geflitst worden om het tempo rekenen te bevorderen.

 

 

Aanmelden, tarief en vergoeding

Resultaten en effect

Omdat RID pas relatief kort ook een behandeling voor dyscalculie aanbiedt zijn veel cliënten nog bezig met hun behandeling op dit moment, waardoor het op dit moment nog niet mogelijk is om de behandeleffecten te laten zien over het hele behandeltraject.

Om toch al een beeld te geven van de effectiviteit van de behandeling is in het figuur hiernaast gekeken naar de vooruitgang vanaf de start van de behandeling naar de eerste tussen evaluatie (na 12-13 behandelingen).
Hoewel de kinderen op het moment van de meting pas relatief kort bezig waren, laten zij toch al een behoorlijke vooruitgang zien op het rekenen. DIt geldt vooral voor plus en minsommen, dit is dan ook de stof waarmee zij bezig zijn geweest in de voorgaande behandelingen. Op de keersommen en deelsommen, waar nog niet aan gewerkt is, is nog geen vooruitgang te zien.
Bij de start van de behandeling presteert de groep gemiddeld zeer zwak (bij de laagste 5% van hun leeftijdsgenoten). Bij de eerste evaluatie presteren zij op plussommen en minsommen een stuk hoger. Bij de plussommen presteren zij wanneer zij vergeleken worden met klasgenoten nu zelfs op de ondergrens van het gemiddelde (percentiel 16).

Aanmelden, tarief en vergoeding

Aanmelden
Lees verder

Ervaringen

Wanneer leerlingen ondanks intensieve ondersteuning op school veel moeite houden met taal of rekenen, komen ze in aanmerking voor onderzoek en eventueel specialistische behandeling. Hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk? Marieke en Miranca, twee van onze vele deskundige behandelaren, geven je een kijkje in de keuken.

Lees verder

"Diëm hoefde niet altijd meer te gokken, maar wist steeds vaker hoe je iets moet schrijven. Dat maakte hem een stuk zelfverzekerder."

In maart 2017 was Diëm, 9 jaar, en in behandeling bij RID. Zijn moeder vertelt over de voortgang van de behandeling.

Lees het verhaal van Diëm

Bart (15): Nu ik in 4 gymnasium zit, ben ik blij dat ik toen zoveel bij RID heb geoefend

Bart (15) zit nu in het 4e jaar van de middelbare school. Gymnasium welteverstaan. Hij vertelt ons hoe zijn behandeltraject bij RID daarbij geholpen heeft.

Lees hoe het nu gaat met Bart

Caitlyn is nu veel zelfverzekerder, ze had zichzelf wijsgemaakt dat ze dom was.

In het schooljaar 2017-2018 begon Caitlyn aan haar dyslexiebehandeling bij RID in Almere. Toen zij 8 maanden verder waren merkten zij echt verschil!

Lees de ervaring van Vanessa, moeder van Caitlyn

De ervaring met RT van Nadine

Nadine: ‘Afgelopen schooljaar hebben wij als school ondersteuning gehad van het RID op het gebied van technisch lezen. Na het eerste Coronajaar waarin onze leerlingen te maken kregen met een schoolsluiting merkten we toch dat een aantal kinderen in groep 3 zich het leesproces onvoldoende eigen had gemaakt.

Lees verder

Hoe verloopt de diagnose van dyslexie?

Lauren heeft moeite om mee te komen met het leesniveau van haar klas, ondanks extra bijlessen. Er is een vermoeden van dyslexie.

Bekijk de video

Wat is nu een effectieve manier om feedback te geven tijdens het oefenen?

Als ouder wil je je kind met dyslexie graag helpen, maar dat is niet altijd even makkelijk als je kind steeds dezelfde fouten maakt ...

Lees de tips van Francijn

"Trots ben ik elke keer weer als ik zie hoe hard een kind gegroeid is tijdens de behandeling bij RID."

In de 20 jaar dat ik werkzaam ben als behandelaar heb ik vele kinderen zien komen en gaan. Van heel jong tot 'al' op de middelbare school, van vriendjes ...

Lees het verhaal van Ellen

Tegen alle ouders zou ik willen zeggen: "Zet door, oefen ’s morgens vroeg en weet dat RID écht helpt!"

Dat Bart en ik dit interview hebben aangeboden (ideetje van Bart) is vooral om de kinderen en ouders die nu bezig zijn met de dyslexiebehandeling te laten weten dat je er later écht heel blij mee zal zijn dat je nu zo veel aan het oefenen bent.

Lees het verhaal van de moeder van Bart

RID RT: voor meer gelijke kansen!

Het signaal dat meer dan ooit leerkrachten kiezen voor een baan buiten het onderwijs is zorgelijk. Waar het hart vaak ligt bij tijd en aandacht voor de kinderen wordt de tijd steeds meer opgeslokt door het managen van allerlei andere zaken, zowel in de klas als daarbuiten.

Lees verder

“Mik heeft niet alleen zichzelf geholpen, maar ook haar broertje”

De ouders van Mik vertellen hoe zij het behandelingstraject Dyslexie ervaren bij RID

Lees het verhaal van de ouders van Mik

“Ik kan nu veel beter recepten lezen en hoef mama niet meer iedere keer te vragen. Dat is heel fijn, want ik vind bakken zo leuk!”

Aurelia is een spontaan, wijs, half Italiaans meisje van 10 jaar, dol op katten én ze heeft dyslexie. Daarvoor kwam zij vorig jaar in behandeling bij RID. Zij volgde de dyslexiebehandeling online bij collega Anne. Wij spraken Aurelia hierover.

Lees het verhaal van Aurelia

Mik: "Maak er geen nadeel van, maar een voordeel."

Mik is bij het RID in behandeling voor dyslexie. Ze vertelt over haar behandelaar en wat ze van het huiswerk vindt.

Lees het verhaal van Mik

Klokkijken? Daar wordt Ellemijn niet meer zenuwachtig van!

De moeite die Ellemijn had met rekenen werd steeds vaker duidelijk. Hoeveelheden achter de getallen inschatten lukte niet, de 11 en de 12 verwisselde zij continu ...

Lees het verhaal van Ellemijn

Vraag je je weleens af hoe andere scholen invulling geven aan de zorg voor leerlingen op ondersteuningsniveau 3? Onze remedial teachers geven je een inkijkje in hoe zij in nauwe samenwerking scholen ontzorgen. Als RT’er begeleiden zij groepjes kinderen op school met de OefenKr8-aanpak.

Lees verder

Sophie: “Je hoeft je niet te schamen als je dyslexie hebt. En je moet ook niet onzeker zijn, want iedereen is bijzonder op zijn of haar eigen manier.”

Sophie (13 jaar) is dit jaar gestart op de middelbare school op de Mavo van Scala Teteringen. Vorig jaar heeft ze haar behandeling bij RID afgerond.

Lees het verhaal van Sophie

Lysanne had vroeger veel moeite met lezen en spellen. Nu studeert ze aan de Technische Universiteit van Eindhoven

Als ze vroeger moest voorlezen voor de klas vond Lysanne dat super spannend en kon ze wel door de grond zakken. Ook in het dagelijkse leven kreeg Lysanne steeds meer last van de dyslexie. Maar dat is nu helemaal veranderd.

Bekijk de video van Lysanne

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie