Wat is dyscalculie?

Kinderen met dyscalculie hebben een hardnekkig probleem met het aanleren en automatiseren van reken- en telhandelingen. Begrip van getallen is er vaak ook niet. Een kind heeft onvoldoende inzicht dat het verschil tussen 75 en 80 net zo groot is als tussen 5 en 10. Ook de koppeling tussen hoeveelheden (vier appels) aan het getal (4) en het woord (vier) verloopt niet goed. Hier heb je last van bij het maken van eenvoudige rekensommen, maar bijvoorbeeld ook bij het klokkijken en omgaan met geld. Wanneer je rekenproblemen ervaart, is dat lastig. Het gaat dan echter niet altijd om een rekenstoornis. Dyscalculie komt voor bij zo’n 3 tot 6 procent van de basisschoolleerlingen. Het kan erfelijk zijn, maar soms komt dyscalculie voor het eerst in een familie voor.

Oorzaak dyscalculie
Dyscalculie herkennen
Uitleg dyscalculie voor kinderen
Aanmelden

Steeds meer wetenschappers zijn het er over eens dat een belangrijke oorzaak van dyscalculie een gebrek aan getalinzicht is. Getalinzicht is eigenlijk een overkoepelende term voor verschillende (aan elkaar verwante) basisvaardigheden, zoals nauwkeurig en snel kunnen tellen, hoeveelheden snel en efficiënt kunnen koppelen aan getalsymbolen en getalwoorden en het begrijpen van de verhoudingen tussen getallen. Deze vaardigheden vormen de bouwstenen voor het leren rekenen. Doordat die bouwstenen niet goed ontwikkelen, gaat ook het aanleren van rekenprocedures moeizaam en is er weinig inzicht in het rekenen.

Dyscalculiebehandeling

Een aantal mogelijke aanwijzingen in de richting van dyscalculie, die je als ouder zelf in de gaten kunt houden:

  • opvallend veel fouten bij gemakkelijke rekensommen
  • opvallend langzaam bij rekenen, soms met veel fouten
  • op de vingers blijven tellen, terwijl leeftijdsgenoten dat niet meer doen
  • moeite met de volgorde van de stappen die nodig zijn bij ingewikkelde rekensommen
  • lastig om hoeveelheden in te schatten
  • moeite met klokkijken en/of tijdsbesef
  • moeite hebben om in te schatten of een antwoord klopt en heel onzeker zijn over een antwoord.
  • het probleem is heel hardnekkig en niet op te lossen met extra instructie op school. Ondanks veel extra hulp op school blijft het rekenprobleem bestaan.
  • De problemen zijn niet (alleen) toe te kennen aan een beperkte intelligentie, niet adequaat onderwijs, aandachtsproblemen of andere (ontwikkelings)problemen.

Als bovenstaande bekend voorkomt dan kan het verstandig zijn contact met ons op te nemen voor advies.

Dyscalculiebehandeling

In je hoofd zitten je hersens. Die zorgen ervoor dat jij van alles kunt doen, onder andere rekenen. Om te leren rekenen moeten je hersenen leren dat je aan een hoeveelheid (bijvoorbeeld 5 appels, vijf snoepjes, vijf potloden) een getal (5) of een getalwoord (vijf) kan koppelen. Daarnaast moeten je hersenen begrijpen dat getallen een bepaalde volgorde hebben (5 is groter dan 4 maar kleiner dan 6).

Als je dyscalculie hebt, dan heb je hier vaak moeite mee. Soms kun je het wel, maar kost het je veel tijd en moeite. En omdat dit soort vaardigheden als het ware de bouwstenen vormen van het rekenen, is het ook moeilijk om te leren rekenen. Veel kinderen met dyscalculie hebben moeite met het maken van sommen als 5+8 of 14-6, ze maken veel fouten of het uitrekenen kost heel veel tijd.

Je kunt het leren rekenen zien als een soort toren van blokken. De onderste bouwstenen zijn de getallen, daarboven komen de blokjes met de rekensommetjes, en daarboven komen weer de blokjes met de moeilijkere taakjes, zoals bijvoorbeeld klokkijken of met geld rekenen. Als die onderste bouwstenen, de getallen, niet stevig genoeg zijn, dan staat de hele (reken)toren wankel.

Het goede nieuws is wel dat je door bij RID veel te oefenen die onderste blokken (de getallen en het uitrekenen van sommetjes) kunt verstevigen, waardoor de toren minder wankel wordt. Je begint eigenlijk weer even helemaal aan het begin bij de onderste blokken en je bouwt je rekentoren langzamerhand weer op.

Hoe werken wij?

Aanmelden
Lees verder

Ervaringen

Sophie: “Je hoeft je niet te schamen als je dyslexie hebt. En je moet ook niet onzeker zijn, want iedereen is bijzonder op zijn of haar eigen manier.”

Sophie (13 jaar) is dit jaar gestart op de middelbare school op de Mavo van Scala Teteringen. Vorig jaar heeft ze haar behandeling bij RID afgerond.

Lees het verhaal van Sophie

Klokkijken? Daar wordt Ellemijn niet meer zenuwachtig van!

De moeite die Ellemijn had met rekenen werd steeds vaker duidelijk. Hoeveelheden achter de getallen inschatten lukte niet, de 11 en de 12 verwisselde zij continu ...

Lees het verhaal van Ellemijn

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie