Dyslexiebehandeling

De dyslexiebehandeling van RID biedt:

  • Persoonlijke en individuele aandacht voor het tempo en niveau van ieder kind.
  • Veel structuur om de basis voor kinderen te verstevigen.
  • Optimale samenwerking met ouders en school.

     En is bewezen effectief.

Verloop behandeltraject
Inhoud behandeling
Materialen
Resultaten en effect
Na de behandeling
Aanmelden

Verloop van het behandeltraject

Behandeling vindt één keer per week plaats op een vast tijdstip bij een vaste behandelaar. Hiervan bestaat 40 minuten uit de behandeling van het kind en 5 minuten uit overleg met de ouders. Tijdens dit overleg krijgen ouders terugkoppeling van de behandeling, uitleg van het huiswerk en tips voor thuis.

De continuïteit van de behandeling is belangrijk. De behandelaar heeft wekelijks contact met het kind (en de ouder) en stemt de begeleiding goed op zijn of haar tempo en niveau af. Daarnaast is het oefenen thuis met het online programma CODE en het huiswerk erg belangrijk. Een zo goed mogelijk resultaat wordt behaald door minstens 5 keer per week 20 minuten te oefenen. De wekelijkse oefenstof wordt aangeboden met een oefenschema. De behandeling is zo altijd op maat van het kind.

Inhoud van de behandeling

De dyslexiebehandeling van RID heet CODE, die bestaat uit de 4 onderdelen:

  1. het trainen van de klankverwerking van taal;
  2. het trainen van de letter-klankkoppeling;
  3. leestraining (onder tijdsdruk);
  4. het ontwikkelen van spellingvaardigheden.

De onderdelen worden aangeboden in (spelling)modules en leesfases, in een vaste volgorde. Dit wordt ondersteund met het online oefenprogramma waarbij kinderen op wereldreis gaan met Riddel. Elk onderdeel bouwt verder op de verkregen kennis uit de vorige onderdelen.

Materialen

De behandeling en bijbehorende materialen zoals module- en leesbladen zijn ontwikkeld door RID. Iedere module begint met een korte introductie door Riddel, een getekend maatje. Hij leidt de kinderen gedurende de behandeling door de modules heen. Bij het oefenen thuis neemt Riddel de kinderen in CODE mee op Wereldreis: het online oefenprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor RID.

 

Resultaten en effect

De keuze voor een goede dyslexiebehandeling is belangrijk voor het slagen van de behandeling. Het advies is om te kiezen voor een zorginstelling die is aangesloten bij het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) met een werkwijze volgens het protocol PDD&B).

Het doel van onze dyslexiebehandeling is dat kinderen zelfredzaam zijn voor de toekomst. De behandeling werkt aan de basis van het lezen en spellen en draagt bij aan het automatiseren van de leesvaardigheid. Samen met de duur van de behandeling en het bijna dagelijks thuis oefenen streven wij naar een optimaal effect van de behandeling.

De effecten van de behandeling worden regelmatig onderzocht en geëvalueerd. Uit onderstaand staafdiagram blijkt dat kinderen bij de eindmeting van de behandeling verbeterd zijn op de meeste onderzoekspunten.

Cliënttevredenheidsonderzoek
Om de cliënttevredenheid te onderzoeken wordt maandelijks via een e-mail een vragenlijst verstuurd naar de ouders van alle diagnostiek cliënten en alle cliënten waarvan de behandeling die maand werd afgerond. De laatste resultaten zijn gebundeld in de factsheet Cliënttevredenheid (2018).

WAR
Met de doelstelling theorie en praktijk meer gestructureerd bij elkaar te brengen is de Wetenschappelijke Advies Raad voor RID (WAR) opgezet. De WAR kan bijdragen aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis op het gebied van taal-, en rekenontwikkeling (en dyslexie en dyscalculie) en het platform zijn voor de vertaalslag van wetenschappelijke kennis naar de praktijk. RID werkt regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek. Het is belangrijk vinden dat wij steeds meer te weten komen over dyslexie en dyscalculie zodat onze hulp zo goed mogelijk blijft aansluiten bij de laatste wetenschappelijke bevindingen. RID is betrokken bij diverse projecten. Bekijk alle projecten waar RID aan (heeft meege)werkt.

Na de behandeling

Na ongeveer anderhalf jaar intensieve behandeling kan de periode daarna, zonder het wekelijkse contact met de behandelaar, bij de cliënt en ouders voor onzekerheid zorgen. Ouders kunnen zich bijvoorbeeld afvragen of ze op de juiste manier  blijven oefenen met hun kind, of het minder frequent oefenen niet tot een terugval op lees- en spellinggebied zal leiden en of de lees- en spellingontwikkeling zich conform de verwachting zal voortzetten. De ervaring leert dat ouders het een geruststellend idee vinden dat hun kind niet meteen helemaal door RID losgelaten wordt en dat er nog een ‘vangnet’ is nadat de behandeling is afgerond (ca. een half jaar na afronden behandeltraject). Wij vinden het daarom belangrijk om cliënt en ouders nazorg te bieden in de vorm van een follow-up (ca. 6 maanden na afronden van de behandeling). In deze follow-up wordt gekeken hoe de lees- en spellingontwikkeling zich na de behandeling heeft ontwikkeld.

Aanmelden
Lees verder

Ervaringen

Bart (15): Nu ik in 4 gymnasium zit, ben ik blij dat ik toen zoveel bij RID heb geoefend

Bart (15) zit nu in het 4e jaar van de middelbare school. Gymnasium welteverstaan. Hij vertelt ons hoe zijn behandeltraject bij RID daarbij geholpen heeft.

Lees hoe het nu gaat met Bart

Hoe verloopt de diagnose van dyslexie?

Lauren heeft moeite om mee te komen met het leesniveau van haar klas, ondanks extra bijlessen. Er is een vermoeden van dyslexie.

Bekijk de video

Wat is nu een effectieve manier om feedback te geven tijdens het oefenen?

Als ouder wil je je kind met dyslexie graag helpen, maar dat is niet altijd even makkelijk als je kind steeds dezelfde fouten maakt ...

Lees de tips van Francijn

Mik: "Maak er geen nadeel van, maar een voordeel."

Mik is bij het RID in behandeling voor dyslexie. Ze vertelt over haar behandelaar en wat ze van het huiswerk vindt.

Lees het verhaal van Mik

Sophie: “Je hoeft je niet te schamen als je dyslexie hebt. En je moet ook niet onzeker zijn, want iedereen is bijzonder op zijn of haar eigen manier.”

Sophie (13 jaar) is dit jaar gestart op de middelbare school op de Mavo van Scala Teteringen. Vorig jaar heeft ze haar behandeling bij RID afgerond.

Lees het verhaal van Sophie

Lysanne had vroeger veel moeite met lezen en spellen. Nu studeert ze aan de Technische Universiteit van Eindhoven

Als ze vroeger moest voorlezen voor de klas vond Lysanne dat super spannend en kon ze wel door de grond zakken. Ook in het dagelijkse leven kreeg Lysanne steeds meer last van de dyslexie. Maar dat is nu helemaal veranderd.

Bekijk de video van Lysanne

“Mik heeft niet alleen zichzelf geholpen, maar ook haar broertje”

De ouders van Mik vertellen hoe zij het behandelingstraject Dyslexie ervaren bij RID

Lees het verhaal van de ouders van Mik

Klokkijken? Daar wordt Ellemijn niet meer zenuwachtig van!

De moeite die Ellemijn had met rekenen werd steeds vaker duidelijk. Hoeveelheden achter de getallen inschatten lukte niet, de 11 en de 12 verwisselde zij continu ...

Lees het verhaal van Ellemijn

"Trots ben ik elke keer weer als ik zie hoe hard een kind gegroeid is tijdens de behandeling bij RID."

In de 20 jaar dat ik werkzaam ben als behandelaar heb ik vele kinderen zien komen en gaan. Van heel jong tot 'al' op de middelbare school, van vriendjes ...

Lees het verhaal van Ellen

Caitlyn is nu veel zelfverzekerder, ze had zichzelf wijsgemaakt dat ze dom was.

In het schooljaar 2017-2018 begon Caitlyn aan haar dyslexiebehandeling bij RID in Almere. Toen zij 8 maanden verder waren merkten zij echt verschil!

Lees de ervaring van Vanessa, moeder van Caitlyn

Tegen alle ouders zou ik willen zeggen: "Zet door, oefen ’s morgens vroeg en weet dat RID écht helpt!"

Dat Bart en ik dit interview hebben aangeboden (ideetje van Bart) is vooral om de kinderen en ouders die nu bezig zijn met de dyslexiebehandeling te laten weten dat je er later écht heel blij mee zal zijn dat je nu zo veel aan het oefenen bent.

Lees het verhaal van de moeder van Bart

"Diëm hoefde niet altijd meer te gokken, maar wist steeds vaker hoe je iets moet schrijven. Dat maakte hem een stuk zelfverzekerder."

In maart 2017 was Diëm, 9 jaar, en in behandeling bij RID. Zijn moeder vertelt over de voortgang van de behandeling.

Lees het verhaal van Diëm

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie