Feedback
x

Feedback

Dyslexiebehandeling

De dyslexiebehandeling van het RID biedt:

  • Persoonlijke en individuele aandacht voor het tempo en niveau van ieder kind.
  • Veel structuur om de basis voor kinderen te verstevigen.
  • Optimale samenwerking met ouders en school.

     En is bewezen effectief.

Verloop behandeltraject
Inhoud van de behandeling
Materialen
Resultaten en effect
Aanmelden

Verloop van het behandeltraject

Behandeling vindt één keer per week plaats op een vast tijdstip bij een vaste behandelaar. Hiervan bestaat 40 minuten uit de behandeling van het kind en 5 minuten uit overleg met de ouders. Tijdens dit overleg krijgen ouders terugkoppeling van de behandeling, uitleg van het huiswerk en tips voor thuis.

De continuïteit van de behandeling is belangrijk. De behandelaar heeft wekelijks contact met het kind (en de ouder) en stemt de begeleiding goed op zijn of haar tempo en niveau af. Daarnaast is het oefenen thuis met het online programma Wereldreis en het huiswerk erg belangrijk. Een zo goed mogelijk resultaat wordt behaald door minstens 5 keer per week 20 minuten te oefenen. De wekelijkse oefenstof wordt aangeboden met een oefenschema. De behandeling is zo altijd op maat van het kind.

Hoe werken wij?

Inhoud van de behandeling

De dyslexiebehandeling van het RID heet Gramma, die bestaat uit de 4 onderdelen:

  1. het trainen van de klankverwerking van taal;
  2. het trainen van de letter-klankkoppeling;
  3. leestraining (onder tijdsdruk);
  4. het ontwikkelen van spellingvaardigheden.

De onderdelen worden aangeboden in (spelling)modules en leesfases, in een vaste volgorde. Dit wordt ondersteund met het online oefenprogramma Wereldreis. Elk onderdeel bouwt verder op de verkregen kennis uit de vorige onderdelen.

Materialen

De Gramma behandeling en bijbehorende materialen zoals module- en leesbladen zijn ontwikkeld door het RID. Iedere module begint met een korte introductie door Riddel, een getekend maatje. Hij leidt de kinderen gedurende de behandeling door de modules heen. Bij het oefenen thuis neemt Riddel de kinderen mee op Wereldreis: het online oefenprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor het RID.

Resultaten en effect

De keuze voor een goede dyslexiebehandeling is belangrijk voor het slagen van de behandeling. Het advies is om te kiezen voor een zorginstelling die is aangesloten bij het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) met een werkwijze volgens het protocol PDD&B)

Het doel van onze dyslexiebehandeling is dat kinderen zelfredzaam zijn voor de toekomst. De behandeling werkt aan de basis van het lezen en spellen en draagt bij aan het automatiseren van de leesvaardigheid. Samen met de duur van de behandeling en het bijna dagelijks thuis oefenen streven wij naar een optimaal effect van de behandeling.

De effecten van de behandeling worden regelmatig onderzocht en geëvalueerd. Uit onderstaand staafdiagram blijkt dat kinderen bij de eindmeting van de behandeling verbeterd zijn op de meeste onderzoekspunten.

Nazorg
Na ca. anderhalf jaar intensieve behandeling kan de periode daarna, zonder het wekelijkse contact met de behandelaar, bij de cliënt en ouders voor onzekerheid zorgen. Ouders kunnen zich bijvoorbeeld afvragen of ze op de juiste manier  blijven oefenen met hun kind, of het minder frequent oefenen niet tot een terugval op lees- en spellinggebied zal leiden en of de lees- en spellingontwikkeling zich conform de verwachting zal voortzetten. De ervaring leert dat ouders het een geruststellend idee vinden dat hun kind niet meteen helemaal door het RID losgelaten wordt en dat er nog een ‘vangnet’ is nadat de behandeling is afgerond (ca. een half jaar na afronden behandeltraject). Wij vinden het belangrijk om ouders deze nazorg te bieden en zijn van mening dat het een meerwaarde van onze behandeling is. Het RID biedt meerdere mogelijkheden die wij graag toelichten zodra dit aan orde is.

WAR
Met de doelstelling theorie en praktijk meer gestructureerd bij elkaar te brengen is de Wetenschappelijke Advies Raad voor het RID (WAR) opgezet. De WAR kan bijdragen aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis op het gebied van taal-, en rekenontwikkeling (en dyslexie en dyscalculie) en het platform zijn voor de vertaalslag van wetenschappelijke kennis naar de praktijk.  Het RID werkt regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek. Het is belangrijk vinden dat wij steeds meer te weten komen over dyslexie en dyscalculie zodat onze hulp zo goed mogelijk blijft aansluiten bij de laatste wetenschappelijke bevindingen. Het RID is betrokken bij diverse projecten. Bekijk alle projecten waar het RID aan (heeft meege)werkt.

Aanmelden, tarief en vergoeding

Aanmelden
Lees verder

Ervaringen

Wat is nu een effectieve manier om feedback te geven tijdens het oefenen?

Als ouder wil je je kind met dyslexie graag helpen, maar dat is niet altijd even makkelijk als je kind steeds dezelfde fouten maakt ...

Lees de tips van Francijn

"Diëm hoeft niet altijd meer te gokken, maar weet steeds vaker hoe je iets moet schrijven. Dat maakt hem een stuk zelfverzekerder."

Sinds maart 2017 is Diëm, 9 jaar, in behandeling bij het RID. Zijn moeder vertelt over de voortgang van de behandeling.

Lees het verhaal van Diëm

Sophie: “Je hoeft je niet te schamen als je dyslexie hebt. En je moet ook niet onzeker zijn want iedereen is bijzonder op zijn of haar eigen manier.”

Sophie (13 jaar) is dit jaar gestart op de middelbare school op de Mavo van Scala Teteringen. Vorig jaar heeft ze haar behandeling bij het RID afgerond.

Lees het verhaal van Sophie

"Trots ben ik elke keer weer als ik zie hoe hard een kind gegroeid is tijdens de behandeling bij het RID."

In de 20 jaar dat ik werkzaam ben als behandelaar heb ik vele kinderen zien komen en gaan. Van heel jong tot 'al' op de middelbare school, van vriendjes ...

Lees het verhaal van Ellen

Hoe verloopt de diagnose van dyslexie?

Lauren heeft moeite om mee te komen met het leesniveau van haar klas, ondanks extra bijlessen. Er is een vermoeden van dyslexie.

Bekijk de video

Klokkijken? Daar wordt Ellemijn niet meer zenuwachtig van!

De moeite die Ellemijn had met rekenen werd steeds vaker duidelijk. Hoeveelheden achter de getallen inschatten lukte niet, de 11 en de 12 verwisselde zij continu ...

Lees het verhaal van Ellemijn

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie