Na het onderzoek

Je hebt pas een dyscalculieonderzoek bij RID gehad. Nu ben je vast benieuwd naar wat de volgende stappen zijn? Of misschien heb je nog vragen over het onderzoeksverslag? Op deze pagina vind je handige informatie voor na het dyscalculieonderzoek.

Het onderzoeksverslag
Starten met de behandeling

Tijdens het eindgesprek heb je het onderzoeksverslag gekregen. Hierin staan de resultaten en conclusie van het dyscalculieonderzoek. Een onderzoek kan de volgende uitkomsten hebben:

  • Dyscalculie: Als blijkt dat een kind dyscalculie heeft wordt er advies gegeven over verdere begeleiding op school of een kind komt in behandeling bij RID.
  • Als er geen sprake is van dyscalculie of als dit niet met zekerheid vastgesteld kan worden, kijken we wat de beste vervolgstappen zijn om toch te zorgen dat de rekenproblemen verminderen. Het kan dan zijn dat we toch een (aangepast) behandeltraject aanraden omdat dit past bij de problemen die het kind ervaart.

In het onderzoeksverslag staan veel termen en begrippen. Als je meer wilt weten over wat er precies onder deze termen en begrippen wordt verstaan kan je hier meer lezen:

Begrippen uit het dyscalculieonderzoek uitgelegd.

 

 

Misschien ga je binnenkort starten met de behandeling bij RID. Wat kan je verwachten?

Behandeling vindt één keer per week plaats op een vast tijdstip bij een vaste behandelaar. Hiervan bestaat 40 minuten uit de behandeling van het kind en 5 minuten uit overleg met de ouders. Tijdens dit overleg krijgen ouders terugkoppeling van de behandeling, uitleg van het huiswerk en tips voor thuis.

De continuïteit van de behandeling is belangrijk. De behandelaar heeft wekelijks contact met het kind (en de ouder) en stemt de begeleiding goed op zijn of haar tempo en niveau af. Daarnaast is het oefenen thuis en het huiswerk erg belangrijk. Een zo goed mogelijk resultaat wordt behaald door minstens 5 keer per week 20 minuten te oefenen. De wekelijkse oefenstof wordt aangeboden met een oefenschema. De behandeling is zo altijd op maat van het kind.

De eerste behandeling
Voor de eerste behandeling is het fijn als in ieder geval één van de ouders/verzorgers aanwezig is. Je maakt dan kennis met de behandelaar en krijgt uitleg over hoe de behandeling in zijn werk gaat. Ook krijg je van het RID-materiaal om mee te oefenen en uitleg over het online programma Calculie.

Aanmelden
Lees verder