Boeken rekenen

Rekenen | Extra oefenen met rekenen

Heeft jouw kind moeite met het leren rekenen? Hoe kun je zelf helpen of de juiste hulp inschakelen naast de ondersteuning op school? Je kind goed ondersteunen, vergroot de kans op (snelle) groei in vaardigheid en zelfvertrouwen.

Hulp op school en thuis

Als je kind moeite heeft met rekenen, dan zal de leerkracht in de klas extra uitleg en passende oefenstof aanbieden. Helpt dit je kind niet voldoende vooruit, dan is het belangrijk dat er op tijd intensievere ondersteuning volgt. Naast de hulp op school kunnen wij je kind ook ondersteunen in rekenen met een training op maat.

Extra rekenondersteuning

Vindt je kind, ondanks veel extra ondersteuning op school, rekenen erg lastig? Dan kan RID helpen met intensieve hulp. Onze dyscalculiebehandeling is ook mogelijk zonder diagnostisch onderzoek vooraf.

breuken

Rekenen | Meer lezen