Stapel rekenblokjes

Rekenen | Getallen ontdekken

De meeste kinderen hebben al jong een besef van tijd, ruimte, vormen, getallen en hoeveelheden. Voordat jouw kind naar groep 1 van het basisonderwijs gaat, is er spelenderwijs vaak al veel ontdekt. Spontaan spel kan het rekenkundig denken van kinderen stimuleren.

Spelenderwijs leren

Wil jij je kind helpen met rekenen? Spelenderwijs kennismaken met getallen en rekenen kan op meerdere manieren. Van leuke telversjes tot online rekenspelletjes voor peuters en kleuters. Een leuke manier dus om de rekenvaardigheid bij jonge kinderen te vergroten.

telraam

Stappen voor peuters en kleuters

Je kind leert veel als peuter en kleuter en daar kun jij als ouder bij helpen.

  • Leren tellen: getalwoorden en volgorde leren kennen (één, twee, drie…), elke hoeveelheid staat voor een uniek getal staat, één voor één kunt tellen om tot een eindhoeveelheid te komen (bijv.: geef 5 knikkers). Soms kennen kinderen van 2 al de telrij tot 10 door rijmpjes en versjes, maar ze kunnen dan nog niet echt hoeveelheden tellen en begrijpen.
  • 'Rekentaal’ begrijpen: wat betekent ‘meer’ ‘minder’ ‘meest’ ‘minst’ ‘erbij’ ‘eraf’ maar ook ruimtelijke begrippen zoals erboven/eronder/ernaast/hoger/lager/groter/kleiner.
  • Cijfers tot 10 herkennen (2 = ‘twee’)
  • Cijfers koppelen aan hoeveelheden (bijv. het getal 5 zien en daar een plaatje van 5 appels bij aanwijzen)
  • Relaties tussen getallen: 5 is meer dan 4, 6 komt na 5, de juiste volgorde is 4-5-6 en niet 5-4-6.

Rekenen | Meer lezen