Kind met raketje op de rug

SpringKr8 | Bij dyslexie

Blijft een leerling veel moeite houden met lezen en spellen? Dan is er mogelijk sprake van dyslexie. RID is specialist op dit gebied.

Als lezen moeilijk blijft

Met een diagnostisch onderzoek kunnen wij vaststellen of er inderdaad sprake is van dyslexie. Met een specialistische behandeling kunnen wij je leerling vervolgens vooruit helpen, in vaardigheid én zelfvertrouwen. Onze behandeling is in lijn met de meest actuele wetenschappelijke inzichten en bevat alle technieken waarvan bewezen is dat ze werken.

Vermoed je dyslexie?

Om in aanmerking te komen voor een vergoed dyslexieonderzoek, moet je leerling aan landelijk vastgestelde criteria voldoen. Je leerling dient bij het lezen op 3 achtereenvolgende meetmomenten binnen de laagste 10% te scoren. Is dit niet het geval, maar is er wel sprake van een ernstig, hardnekkig spellingprobleem (laagste 10%, ondanks minimaal een half jaar extra begeleiding op ondersteuningsniveau 3), dan kunnen ouders hun kind (voor eigen rekening) aanmelden voor onderzoek via aanmelden.rid.nl. Zij hebben daarvoor verschillende documenten vanuit school nodig. Deze zijn te vinden op onze algemene dyslexiepagina. Op deze pagina’s vind je ook meer informatie en video’s over het onderzoek en de behandelingen.

Speciaal voor ouders met kinderen die (mogelijk) dyslexie hebben, hebben wij de SpringKr8-brochure ontwikkeld. Wil je een stapeltje brochures ontvangen? Geef het op deze pagina aan ons door.

leerkracht met leerling

Download de checklist

Handig: klik hieronder en download het stappenplan doorverwijzen bij (mogelijke) dyslexie of dyscalculie.

stappenplan
letters en kinderen