Kind met raketje op de rug

SpringKr8 | Bij dyscalculie

Blijft een leerling veel moeite houden met rekenen? Dan is er mogelijk sprake van dyscalculie. RID is specialist op dit gebied.

Als rekenen moeilijk blijft

Met een diagnostisch onderzoek kunnen wij vaststellen of er inderdaad sprake is van dyscalculie. Met een specialistische behandeling kunnen wij je leerling vervolgens vooruit helpen, in vaardigheid én zelfvertrouwen. Onze behandeling is in lijn met de meest actuele wetenschappelijke inzichten en bevat alle technieken waarvan bewezen is dat ze werken.

Vermoed je dyscalculie?

Als je leerling hardnekkige rekenproblemen heeft en voldoet aan de criteria, kan RID een diagnostisch onderzoek naar dyscalculie afnemen. Wij kunnen je leerling gericht helpen met een specialistische behandeling. Dit is ook mogelijk zonder voorafgaand onderzoek. Het kind doorloopt dan alleen een kort rekenonderzoek bij de start van de begeleiding. Onderzoek naar en behandeling van dyscalculie komt doorgaans niet in aanmerking voor vergoeding.

Speciaal voor ouders met kinderen die (mogelijk) dyscalculie hebben, hebben wij de SpringKr8-brochure ontwikkeld. Wil je een stapeltje brochures ontvangen? Geef het op deze pagina aan ons door.

kind met telraam

Via aanmelden.rid.nl kunnen ouders hun kind bij ons aanmelden.

Zij hebben daarvoor verschillende documenten vanuit school nodig. Deze zijn te vinden op onze algemene dyscalculiepagina. Op deze pagina’s vind je ook meer informatie en video’s over het onderzoek en de inhoud van onze behandeling.

Download de checklist

Handig: klik hieronder en download het stappenplan doorverwijzen bij (mogelijke) dyslexie of dyscalculie.

stappenplan