Gezin oefent

Extra oefenen met lezen en spellen

Heeft jouw kind moeite met het leren lezen en spellen? Hoe kun je zelf helpen of de juiste hulp inschakelen naast de ondersteuning op school? Je kind goed ondersteunen, vergroot de kans op (snelle) groei in vaardigheid en zelfvertrouwen.

Hulp op school en thuis

Als je kind moeite heeft met leren lezen, spellen of rekenen, dan zal de leerkracht in de klas extra uitleg en passende oefenstof aanbieden. Helpt dit je kind niet voldoende vooruit, dan is het belangrijk dat er op tijd intensievere ondersteuning volgt. Naast de hulp op school kunnen wij je kind ook ondersteunen in lezen en spellen met een training op maat.

Tips & tricks voor thuis

Om de taal- en leesvaardigheid te vergroten, moet je kind leeskilometers maken. Voldoende leesmotivatie is daarvoor cruciaal. Kinderen die veel vertrouwen hebben in hun leesvaardigheid, zijn gemotiveerder om te lezen en besteden ook meer tijd aan lezen. Wij delen enkele tips en links om je kind aan het lezen te krijgen.

moeder en kind lezen

Squla TaalExtra RID

Squla TaalExtra RID is een oefenmodule gebaseerd op inzichten uit de wetenschap en de praktijk. Kan jouw kind wel wat extra hulp gebruiken met spellen en lezen? Met Squla TaalExtra kan je op een leuke én zinvolle manier oefenen. Je kind kan helemaal zelfstandig aan de slag met de instructievideo's. Op basis van de resultaten uit de instap- en tussentoets weet je wat hij of zij het beste kan oefenen. Ook moeilijkere onderdelen, zoals de spelling van werkwoorden en leenwoorden en begrijpend lezen kunnen geoefend worden.

Squla

OefenKr8 | Voor thuis

Naast onze specialistische behandelingen kunnen wij je kind ook ondersteunen in lezen en spellen met een training op maat:

  • OefenKr8 | Basisspelling
  • OefenKr8 | Gevorderde spelling
  • OefenKr8 | Technisch lezen
  • OefenKr8 | Begrijpend lezen
  • OefenKr8 | Studerend lezen

meisje in de klas