Kinderen loep onderzoek

Van wetenschap naar praktijk

Als expert en onderzoeker in taal en rekenen vertalen wij onze wetenschappelijke kennis naar de juiste ondersteuning en vernieuwing in de praktijk.

40 jaar gedrevenheid en expertise

Ons verhaal start maar liefst 40 jaar geleden in 1983 onder de naam 'Regionaal Instituut Dyslexie'. In de loop der jaren is onze expertise uitgebreid naar onderzoek en behandeling van dyscalculie en bieden wij brede ondersteuning voor scholen in hun taal- en rekenonderwijs.

Onze werkwijze

RID voert relevante nieuwe kennis door in het beleid, in onze interne opleidingen en de praktijk op scholen. Om een krachtige taal- en rekenontwikkeling voor ieder kind mogelijk te maken hebben wij kwaliteit hoog in het vaandel staan. Wij stemmen de invulling van onze werkwijze en resultaten voortdurend af op de ontwikkelingen in de wetenschap.

Gebundelde Kr8

Het fundament van RID ligt in de expertise en ervaring van gedreven, betrokken mensen en de overtuiging dat wetenschap en de praktijk op school elkaar moeten versterken. Onze nauwe samenwerking met de Universiteit van Amsterdam in het Rudolf Berlin Center, een universitair expertisecentrum op het gebied van leerproblemen, maakt het mogelijk kinderen steeds beter te helpen aan vaardigheid én zelfvertrouwen. En dat is waar we het voor doen.

Meisje wijst opzij

Samenwerkingspartners

Vanwege onze jarenlange praktijkervaring komen er vanuit de wetenschappelijke wereld vragen onze kant op en werken wij regelmatig samen aan gedragsstudies. Andersom krijgt RID ook waar nodig ondersteuning bij complexe vraagstellingen en onderzoeken.

Bekijk de onderzoeken waarin RID samenwerkt met verschillende deskundige partners

Belangrijke resultaten

Het merendeel van de ouders en/of cliënten ervaart na een dyslexiebehandeling een vooruitgang in zowel lezen als spellen (85,9%). Meer dan 66% van de ouders ervaart dat hun kind meer zelfvertrouwen krijgt door deze behandeling bij RID.

Voor wat betreft dyscalculie geeft 58% aan dat het rekenen bij hun kind veel beter gaat, en 42% dat het beter gaat. Ook het zelfvertrouwen is vooruitgegaan: 50% geeft aan dat het veel beter gaat, 42% dat het beter gaat. Bij 8% is het hetzelfde gebleven.

Kind tekent zon

Certificering

  • ISO 9001:2015 certificering: Wij hechten veel waarden aan continue verbetering en vinden wij het belangrijk de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen te volgen.
  • NKD-certificering: Wij zijn aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Naast de reguliere NKD-certificering, beschikken wij over excellenties op het gebied van Praktijk, Beleid, Opleiding en Wetenschap.
logo's