kind met tablet

Squla TaalExtra RID

Als je leerling moeite heeft met lezen en spellen, is extra oefenen belangrijk. Maar hoe kun je je leerling op een motiverende en effectieve manier laten oefenen? Squla TaalExtra RID biedt uitkomst.

Bestel Squla TaalExtra RID

Tijdig extra oefenen met lezen en spellen

Squla TaalExtra RID is gebaseerd op inzichten uit de wetenschap en de praktijk, én sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Het doel is om ernstige taalproblemen te voorkomen door tijdig extra te oefenen met knelpunten. Het is een methode die goed ingezet kan worden op ondersteuningsniveau 2.

De oefenmethode is geschikt voor alle kinderen in het basisonderwijs die wat extra hulp kunnen gebruiken met spellen en lezen. Dit geldt zowel voor leerlingen met als zonder dyslexie. TaalExtra laat je leerlingen op een leuke én zinvolle manier oefenen.

kinderen oefenen op tablet

Samen op taalreis

TaalExtra geeft leerlingen een extra steuntje in de rug bij het lezen en spellen. Extra leuk: de spellingregels worden in korte video's nog een keer helder uitgelegd door andere kinderen.

Snel aan de slag?

Vraag TaalExtra RID aan op de website van Squla. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

TaalExtra RID aanvragen
squla logo's

Waarom kiezen voor TaalExtra?

  • Leerlingen volgen een persoonlijke leerroute langs steden, waarbij in elke missie een andere spellingcategorie aan bod komt.
  • Je leerling kan zelfstandig aan de slag met de quizzen, leesplekken en toetsen.
  • Binnen de vier leesplekken is er extra aandacht voor nauwkeurig, vloeiend en begrijpend lezen.
  • Je leerling kan er eerst even rustig inkomen en krijgt dan pas de eerste instaptoets.
  • Op basis van de resultaten uit de instap- en tussentoets weet je leerling wat hij of zij het beste kan oefenen binnen een stad.
  • Inclusief online klankentoetsenbord en een losse klankkaart (in het paspoort).

De methode

De methode van TaalExtra RID bestaat uit steden en leesplekken. Iedere stad staat voor een groep missies en dus spellingcategorieën. De steden en missies hebben een logische en duidelijke opbouw. Daarnaast zijn er vier leesplekken waar je leerling op elk moment mee kan starten. Aan het begin en het einde van een stad (met uitzondering van de eerste stad), doet je leerling een online toets. De resultaten hiervan laten zien welke onderdelen kunnen worden overgeslagen of herhaald. Is een missie volbracht, dan mag een sticker geplakt worden op de landkaart.

Squla TaalExtra RID oefenmaatje

Specialistische expertise

TaalExtra RID is ontstaan vanuit onze expertise en ervaring in het behandelen van kinderen met dyslexie, maar is niet speciaal gemaakt voor kinderen met dyslexie. Het is een goede interventie voor alle kinderen die moeite hebben bij het lezen en spellen.

De methode is gebaseerd op onze dyslexiebehandeling CODE (ondersteuningsniveau 4), maar wordt niet gelijktijdig gebruikt. Met TaalExtra RID kan wel heel goed ná de behandeling met CODE worden geoefend.

In TaalExtra RID komen niet alleen alle vertrouwde regels en situaties terug, maar er kan ook met moeilijkere onderdelen, zoals de spelling van werkwoorden en leenwoorden, en begrijpend lezen worden geoefend.

Meisje oefent met tablet