Kind met raketje op de rug

SpringKr8 | Bij dyscalculie

Blijft je kind erg veel moeite houden met rekenen? Dan is er mogelijk sprake van dyscalculie. RID is specialist op dit gebied en helpt je kind graag.

Dyscalculie of toch niet?

Als je kind moeite heeft met rekenen, dan zal de leerkracht in de klas extra uitleg en passende oefenstof aanbieden. Helpt dit je kind niet voldoende vooruit, dan is het belangrijk dat er tijdig intensievere ondersteuning volgt. Vaak gebeurt dit in kleine groepjes buiten de klas (remedial teaching). Is de rekenachterstand ernstig en hardnekkig, dan is er mogelijk sprake van dyscalculie. Je kind kan dan bij ons terecht voor een diagnostisch onderzoek. Met een specialistische behandeling kunnen wij je kind vervolgens vooruit helpen, in vaardigheid én zelfvertrouwen.

Dyscalculie: wat is dat eigenlijk?
Als je kind rekenproblemen ervaart, is dat lastig. Het gaat dan echter niet altijd om dyscalculie. Dyscalculie komt voor bij zo’n 3 tot 6% van de basisschoolleerlingen.

Lees hoe je dyscalculie kunt herkennen

Diagnostisch onderzoek

Met een gedegen onderzoek brengen wij de mogelijke verklarende factoren van de rekenachterstand bij je kind in beeld. Onze diagnostici geven je advies en handvatten voor een effectieve aanpak en de juiste hulp.

Kind thuis aan tafel

Een krachtige behandeling

Wij kunnen je kind gericht helpen met een intensieve behandeling. Dit is eventueel ook mogelijk zonder voorafgaand diagnostisch onderzoek. Je kind doorloopt dan alleen een kort rekenonderzoek bij de start van de begeleiding. Wij vinden een goede aansluiting op de uitkomsten van het onderzoek erg belangrijk en we stemmen de behandeling af op de behoeftes van kind, ouders en school.

jongen komt uit school

Bekijk de video

In deze video leggen we je uit hoe we je kind kunnen helpen met extra rekenkracht.

Tarieven en vergoeding

Onderzoek naar en behandeling van dyscalculie komt meestal niet in aanmerking voor vergoeding door gemeenten. Kosten voor onderzoek en/of behandeling van dyscalculie zijn:

Tarieven particuliere zorg per 1-5-2023

  • Dyscalculie diagnostiek (standaard traject): € 1.260,00
  • FORMULE behandeling (per uur): € 93,00
materialen behandeling
kinderen en letters