oefenkr8 rt-ondersteuning

OefenKr8 | Doeltreffende remedial teaching

Als leerkracht doe je alles om leerlingen de instructie en begeleiding te bieden die zij nodig hebben. Sommige leerlingen hebben intensievere ondersteuning nodig. Wij ondersteunen je leerlingen en school graag met extra OefenKr8.

Neem contact op

Met onze OefenKr8-methode ondersteunen en ontzorgen wij scholen op doeltreffende wijze met remedial teaching. Door kennis te delen en een aanvulling te geven op het onderwijs, werken wij het hele schooljaar samen aan een optimale taal- en rekenontwikkeling voor ieder kind.

Wij bieden OefenKr8 in twee varianten aan:

 • OefenKr8 | Compleet
  Onze remedial teachers ontzorgen je school volledig tijdens het hele schooljaar, van handelingsplan en RT-sessies in kleine groepjes tot en met metingen en evaluatie. Lees meer

 • OefenKr8 | Door school
  Liever zelf aan de slag met OefenKr8? Dat kan ook. Onze specialisten delen expertise en coachen op vaardigheden, zodat je school leerlingen zélf met de OefenKr8-methode kan helpen. Lees meer

Ervaringen op school

Heldere didactische structuur

Betrokken en deskundige remedial teachers

Fijne samenwerking, overleg en terugkoppeling

Breed meedenken over de ondersteuning op school

Zorg met gerust gevoel uit handen, handen vrij om andere taken op te pakken

Een krachtige RT-methode

Met onze kennis en ervaring op het gebied van taal en rekenen, hebben wij een eigen RT-methode ontwikkeld. Een doeltreffende methode, waarin evidence-based technieken uit onze specialistische behandelingen op ondersteuningsniveau 4 worden toegepast. Hiermee help je je leerlingen stap-voor-stap verder met de basisvaardigheden taal en rekenen:

 • OefenKr8 | Aanvankelijk lezen en spellen
 • OefenKr8 | Technisch lezen
 • OefenKr8 | Spellen
 • OefenKr8 | Begrijpend lezen
 • OefenKr8 | Rekenen
RT-methode RID

Kijk mee!

Onze remedial teachers ondersteunen inmiddels veel scholen en leerlingen door heel Nederland met onze OefenKr8-methode. Hoe gaat dat nu eigenlijk in de praktijk? Sabine, Wilma en de kinderen vertellen je er meer over in deze video.

Download de brochure

Bekijk alle mogelijkheden van OefenKr8.

brochure oefenkr8
oefenmaterialen

Wil je meer weten over OefenKr8?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.
Onze onderwijsadviseurs helpen je leerling, team en school graag!