jongen klaar om te vliegen

OefenKr8 | Voor thuis

Naast onze specialistische behandelingen kunnen wij je kind ook ondersteunen in lezen en spellen met een training op maat.

Je kind extra ondersteunen

Als je kind lezen, spellen of rekenen erg lastig blijft vinden, kunnen wij ondersteunen met een intensieve training. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van (ernstige) dyslexie. Wij gaan samen met je kind aan de slag met de onderdelen die de meeste problemen opleveren. De trainingen en duur van het traject stemmen wij in overleg af op de behoefte van je kind.

OefenKr8 | Basisspelling

In deze training voor kinderen van groep 4 t/m 8 herhalen wij op een duidelijke en gestructureerde manier de belangrijkste spellingregels, die tot dan toe op school aan bod zijn gekomen. Stap voor stap werken wij ernaartoe dat je kind zelf de spellingregels uitlegt en deze vervolgens goed toepast.

De kosten voor de training basisspelling bedragen € 93 per uur.

meisje schrijft in schrift

OefenKr8 | Gevorderde spelling

Het goed toepassen van de spellingregels is voor veel kinderen lastig. Deze training (vanaf groep 6) behandelt de spellingsonderdelen die je kind het lastigste vindt:

  • Bij moeite met de d’s en t’s, besteden wij extra aandacht aan de werkwoordspelling.
  • Blijft je kind de ‘ei’ en ‘ij’ omwisselen? Dan behandelen wij de meest voorkomende weetwoorden en woorden met isofone klanken (zoals ei/ij).
  • Zijn de teksten van je kind slecht leesbaar door het ontbreken van leestekens? Dan gaan we aan de slag met de meest voorkomende leestekens en komt de nieuwe spelling (trema’s en tussen-n) aan bod.

De kosten voor de training gevorderde spelling bedragen € 93 per uur.

jongen doet spellingopdracht

OefenKr8 | Technisch lezen

In deze training voor kinderen uit groep 4 t/m 8 staat vlot en nauwkeurig lezen van woorden en zinnen centraal. Je kind oefent het automatiseren van het lezen met verschillende gespecialiseerde behandeltechnieken, waaronder Begeleid Hardop Lezen (BHL) en het Reading Acceleration Program (RAP).

De kosten voor de training technisch lezen bedragen € 93 per uur.

lezen

OefenKr8 | Begrijpend lezen

In deze training van 8 weken leren kinderen en hun oefenpartners hoe ze een tekst actief kunnen lezen en welke strategieën helpen om de tekst beter te begrijpen. Met de oefenpartner kan je kind ook na de cursus thuis verder oefenen. De training is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8, die het technisch lezen van teksten beheersen, maar vooral moeite hebben met het begrijpen van teksten.

De kosten voor de training begrijpend lezen bedragen € 93 per uur.

begrijpend lezen

OefenKr8 | Studerend lezen

Deze training is bedoeld voor scholieren en studenten in het voortgezet of hoger onderwijs die het technisch lezen beheersen, maar moeite hebben met het effectief bestuderen van teksten. In deze training (8 tot 12 weken) wordt het actief lezen en schematiseren van teksten intensief geoefend, om teksten beter te kunnen begrijpen en onthouden.

De kosten voor de training studerend lezen bedragen € 93 per uur.

tekst markeren

Extra rekenondersteuning?

Wij kunnen je kind gericht vooruithelpen met rekenen. Dit kan zowel met als zonder diagnostisch onderzoek naar dyscalculie. Als je kiest voor ondersteuning zonder voorafgaand onderzoek, dan doorloopt je kind alleen een kort rekenonderzoek bij de start van de rekenbegeleiding. Wij sluiten de begeleiding aan op de uitkomsten van het onderzoek en stemmen de behandeling af op de behoeftes van kind, ouders en school.

Het uitgangspunt bij rekenen zijn de handelingsniveaus waartussen verschillende vertalingen gemaakt moeten worden. Afhankelijk van de behoefte is er aandacht voor zowel basisbewerkingen als complexere rekenstof. Er wordt gewerkt vanuit het begrip naar formeel rekenen; vanuit het kunnen toepassen van strategieën naar het automatiseren en flexibel toepassen.

jongen bekijkt rekensom

Meer weten of je aanmelden?

Heb je nog vragen over de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op via 085 - 7600 175. Je kind direct aanmelden kan uiteraard ook.

Meld je kind direct aan